خوش خوانی قرآنحدیثی هست به این مضمون: زَیّنوا القُرآنَ بِالصَّوتِ الحَسَنِ ( قرائت قرآن را به خوش خوانی خود بیارایید). البته تعداد این گونه احادیث در تشویق به خوش خوانی قرآن کم نیست و در مجموعه های حدیث و سیره نامه ها آمده است که عبدالله بن مسعود قاری، حافظ قرآن، از کاتبان وحی، دارای […]

  هماهنگی و انسجام تردیدی نیست که مسأله ی انسجام و هماهنگی در ویژگی های هنر، شاخه ی اصیلی است و شامل تمام هنرها مثل نقاشی، پیکرتراشی، شعر و موسیقی می گردد. این مسأله را در تعاریف این هنرها – علی رغم اختلاف مکاتب و روش آنها – می یابیم. انسجام و هماهنگی، ناشی از […]

برخی از گذشتگان توجه بسیاری به آواهای واژگان قرآن داشته اند. آنها بر زیبایی ساخت شنیداری و زیبایی محتوا و عدم تنافر میان آن دو تأکید داشتند. لذا در گوش سپردن به واژه ی قرآنی، هیچ کژی و تنافری نمی یابیم. با این همه در سازگاری با معنا هیچ جانشینی برای آن نیست.این نوشته به […]

بر آن شدیم تا از تأثیر زیبایی حرکت به واسطه ی کلام بر زیبایی مدّها سخن گوییم که این به دو علّت می باشد:۱٫ علّت نخست، آوایی است، چون حرکت جزئی از آواست و مدّ، حرکت بلند؛ ضمّه، آوای کوتاه ولی واو، آواست و ضمّه، مدّ بلند به شمار می آید.۲٫ علّت دوم، ناچیزی مطالب […]

۱٫ تعریف قرائت قرآن و رابطه ی آن با خود قرآنسیوطی در الاتقان درباره ی منشأ اصطلاح قرائت می گوید:اختلاف در اسناد و نقل الفاظ قرآن را به قرائت، روایت، طریق و وجه تقسیم می کنند. اختلاف در خواندن قرآن اگر از سوی یکی از پیشوایان هفت گانه قرائت ( قراء سبعه ) یا یکی […]

۷٫ اقسام اختلاف قرائت ها و مقایسه ی آن با تواتر قرآنبرخی از محققان، گونه های اختلاف در قرائت قرآن را به شش دسته ی زیر تقسیم کرده اند:۱٫ اختلاف در هیئت کلمه با حفظ اتقان در ماده ی آن؛ مانند اختلاف در هیئت کلمه « باعد » بین این که « باعد » به […]

تلاوت غافلان
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

تلاوت غافلان تلاوت قرآن, خود به خود هدف نیست, بلکه باید تلاوت آشنایی با حقایق قرآن و بهره مندی از هدایت آن قرار دهیم. از این رو, کسی که تلاوت قرآن را به عنوان یک هدف مستقل به حساب آورد, از اصل معنا و مقصد غافل خواهد شد و به همین علت مورد نکوهش و […]

پایان عصر طلایی مصر
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

نگاهی به زندگی و سبک تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع صبح شنبه، چهارم تیرماه ۱۳۹۰ خبری ناگهانی جامعه قرآنی کشورمان را در سوگ از دست دادن آخرین قاری از قراء عصر طلایی تلاوت مصر نشاند. خبر، کوتاه و برنده بود: استاد ابوالعینین شعیشع شامگاه پنجشنبه فوت کرد، خبری که یک روز بعد از فوت استاد، روزنامه […]

فروزان‌ترین بعد اعجاز بیانی قرآن، همسازی با نغمه‌ای دلنشین،و آهنگ های وزین صوتی است ،آن گاه که با صدایی گرم و زیبا، و آوایی نرم و فریبا ، دمساز گردد، آتشی بر خرمن دل ها افکند که شعله‌های تابناکش جهانیان را به سوز و گداز وا دارد .   دردستور تلاوت آمده :قرآن را با […]

(نقدی بر نوشته علامات وقف) درهمه ی زبان ها، برای انتقال معنا و مفهوم، درنوشته، از علامت هایی چون، -؛ -! -؟… استفاده می شود که نقش تعیین کننده و بسزایی در فهم هر چه بیشتر مفهوم ومعنای جمله دارد. اگر قاضی ای پس از محاکمه ی مجرمی نتیجه را با این جمله: «بخشایش لازم […]