صوت زیبای امام باقر (ع) از حضرت امام صادق (ع) روایت شده است: «اما باقر (ع) ، خوش صوت ترین قاری قرآن بود. شب هنگام، زمانی که برمی خاست و به قرائت قرآن، مشغول می گردید، صوت خود را بلند می کرد. در آن هنگام که سقّاها، برای آوردن آب، از کنار او می گذشتند […]

امروزه بر کسی پوشیده نیست که یکی از مهم ترین راه های ابلاغ کلام الهی و آشنا ساختن انسان ها به خصوص غیر مسلمانان، استفاده از فن قرائت قرآن کریم است. استفاده ی خوب از صدا با انتخاب طبقات صوتی و مقامات مناسب، جابه جایی بین پرده های صوتی و انتقال از مقامی به مقام […]

سه گاه گروهی زادگاه این مقام را آذربایجان و اهل آن را از بهترین اجرا کنندگان سه گاه می دانند، اما به مرور زمان این مقام درسایر سرزمین های هم جوار گسترش پیدا کرده و به دلیل ویژگی منحصر به فرد لحنی خود، در میان عرب زبانان جایگاه ویژه و مناسبی برای خود کسب کرده […]

استاد بزرگ قرائت قرآن
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

استاد بزرگ قرائت قرآن ابی ابن کعب یکی از کسانی است که پیش از آنکه اسلام بیاورد از احبار ودانشمندان یهود به شمار می رفت و به تورات و عهد عتیق وکتب مذهبی یهودیان کاملا احاطه داشت. از این رو هنگامی که نخستین مبلغ اسلام مصعب بن عمیر به شهر یثرب وارد شد و مردم […]

یکی از مباحث علوم توفیقی یا اجتهادی بودن ترتیب آیات و سوره های قرآن است که قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم به مقدمه ی این بحث یعنی جمع آوری و تدوین قرآن که در فصل اول به تبیین این بحث به صورت اینکه جمع قران در زمان پیامبر و بعد از پیامبر و […]

قاریان قرآن با دانستن مقامات و الحان و تطابق الحان با معنا به مرحله ای می رسند که می توانند در قرائت قرآن، حالات و روش های زیر را در پیش بگیرند: مبسوط خوانی در این نوع از قرائت، فقط از یک مقام به صورت گسترده استفاده می شود. شروع، سپس اوج و بالاخره فرود، […]

مقدمه ازآن جا که قرآن کریم با هدف هدایت و راهنمایی انسان ها نازل شده است، اولین گام برای کسب هدایت از محضر این کتاب آسمانی آن است که هر شخص، خود، در معنای آیات تدبّر و اندیشه کند تا مراد و مقصود الهی را به درستی بشناسد. پس از شناختن، فهمیدن و خواندن کلام […]

  ۲- تحلیل تفسیری وجه دوم: وقف بر «الله» و ابتدا از «فی السّموات» وقف بر «الله» و ابتدا از «فی السّموات» بر اساس آن است که اعراب جمله اول شامل: مبتدا (هو) و خبر ( الله) باشد. بدین ترتیب متعلق جار و مجرور به دو صورت ممکن است:یکی آنکه متعلق به محذوفی باشد که […]

نمونه دوم: سوره قصص، آیه ۲۵ «فجاءته إحداهما تمشی علی استحیاء قالت إن أبی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه و قص علیه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین» توضیح: آیه، مربوط به داستان موسی و دختران شعیب است. از آیات پیشین بر می آید که موسی پس از آنکه به […]

نمونه سوم: سوره روم، آیه ۴۷ «و لقد ارسلنا من قبلک رسلا الی قومهم فجاءوهم بالبینات فانتقمنا من الذین اجرموا و کان حقا علینا نصرالمومنین» توضیح آیه مورد بحث جهت تسلی و دلداری به پیامبر (ص) است ( قاسمی، ۱۹/۸)؛ که ای پیامبر، قبل از تو نیز پیامبران، معجزات و دلائل روشنی را برای مردم […]