آیا تاکنون به این فکر کرده اید که اولین قاری قرآن کریم پس از پیدایش میکروفن و وسایل ضبط صدا، چه کسی بوده است؟ این مسأله جالبی است که به دنبال آن سوالات دیگری هم مطرح می شود. آیا تلاوت قرآن با پیدایش میکروفن تفاوتی کرده است؟ خصوصیات قاریان و تلاوت هایشان در زمانی که […]

برای قرائت قرآن کریم، روش های مختلفی وجود دارد که بعضی از این روش ها ممنوع و حرام و بعضی جایز و مشروع می باشد. با توجه به اینکه شیوه های تلاوت در ایجاد فرم تحریر نقش اساسی دارد لذا به این مورد اشاره ای کوتاه خواهد شد. در باب تحریم های عربی باید گفت […]