قرآن، مشکات عرش
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

قرآن، مشکات عرش پنج نکته کوتاه با قاریان قرآن کریم قرائت قرآن کریم در جای خود نیز وابسته به آدابی است؛ بنابراین شیوه خواندن آن را نیز باید از اهل قرآن آموخت. مرد بی‌نظیر قرآنی دنیای معاصر ما، حضرت امام خمینی(ره) در جملاتی کوتاه در لابه‌لای آثارشان به این نکته‌ها اشاره کرده‌اند که در این […]

مقدمه: باید توجه داشت که انس با قرآن کریم موجب نشاط و شادابی انسان، هم در زندگی روزمره‌ی خود و هم موجب پاداش اخروی خواهد شد. دین مقدس اسلام، به قرآن کریم به عنوان بزرگ‌ترین کتاب آسمانی ما مسلمانان بسیار اهمیت داده است. در حقیقت این کتاب آسمانی همان قوانین جامع هدایت انسانی به شمار […]

«چرا معناشناسی «تدبّر» در قرآن کریم»؟ مخاطب این اثر لابد از خود می پرسد که مگر معنای تدبّر معلوم نیست که معناشناسی آن ضرورت یافته است؟ آیا بهتر نبود به جای معناشناسی به شرایط، زمینه ها، چگونگی و آسیب شناسی تدبّر در قرآن پرداخته می شد؟ نگارنده معتقد است که اتفاقاً معنای تدبّر در قرآن […]

مقدمه آیات قرآن مجید و احادیث صحیح به دقت و تدبر در معانی قرآن تشویق فراوان کرده، و عدم تدبر به شدت مورد ملامت و توبیخ قرار گرفته است. تدبر در قرآن کریم از جمله آداب معنوی قرآن کریم است. به طور کلی آدابی که به قرآن کریم تعلق دارد دو نوع است: صوری و […]

کودکان و انس با قرآن
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مقدمه حوض بنیک علی الادب فی الصغر کی تقرّ به عیناک فی الکبر و انما مثل الادب تجمعها فی عنفوان الصبی کالنفس فی المجر هی الکنوز التی تنمو ذخائرها و لا یخاف علیها حادث غیر[۱] فرزندان خود را در خردسالی به فراگرفتن آداب و آیین ما تشویق کن تا در بزرگسالی روشنایی چشم تو باشد، […]

ارتباط و انس با قرآن
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

نقش و اهمیّت قرآن کریم در زندگی بشر قرآن کریم در برگیرنده هدایت و سعادت انساندر دنیا و آخرت می‎باشد و در تمام مراحل زندگی رهبر و راهنمای انسان به سوی کمال است. «این قرآن به راهی هدایت می‎کند که مستقیم‎ترین راههاست…»[1] کسانی که با قرآن مأنوسند به کمک قران حق را از باطل تشخیص […]

مراتب انس با قرآن در روایات از اوّلین شبی که قرآن بر رسول اکرم(ص) فرود آمد، سرزمین تشنه از معنویت حجاز در معرض رحمت الهی قرار گرفت و ابواب ارتباط با این منبع فیض الهی برقرار شد و قرآن، حلقه اتّصال آسمان و زمین گردید. انس با کلام وحی و زمزمه آیات آن در شبانه […]

۲) مراتب انس با قرآن نظام پیشنهادی یی که از مجموع روایات مربوط به قرآن به دست می آید ـ چنانکه گفتیم ـ از نگهداری قرآن در خانه آغاز می شود و با بالاترین درجه، یعنی عمل به قرآن، پایان می یابد. مراتب علم به قرآن و بطون آن (که به طور تفصیلی هم به […]

هـ) تدبّر در قرآن  یکی از عالی ترین مراحل ارتباط با قرآن، اندیشیدن در آیات الهی است: أفلا یتدبّرون القرآن ولو کان من عند غیر اللّه لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً. [۱] با تدبّر در قرآن، می توان به این نتیجه رسید که قانون کلّی در مورد انسان و بقیه کائنات، تحوّل و دگرگونی است، هم […]

از اوّلین شبی که قرآن بر رسول اکرم(ص) فرود آمد، سرزمین تشنه از معنویت حجاز در معرض رحمت الهی قرار گرفت و ابواب ارتباط با این منبع فیض الهی برقرار شد و قرآن، حلقه اتّصال آسمان و زمین گردید. انس با کلام وحی و زمزمه آیات آن در شبانه روز به گونه ای بود که […]