مورد سالهاي نخست، بعثت نمود روشن‏تري دارد. پيامهايي كه در ضمن آيات استوار قرآني ارائه مي‏گرديد، چونان پتكي بر سر شرك فرود مي‏آمد و مشركان را در برابر دعوت اسلامي خلع سلاح مي‏كرد. نظم آهنگين قرآن و ادب قوي و شيواي آيات، بر جذبه پيامهاي آن افزوده و مشركان را از ايستادگي در برابر خود […]

“و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين و لا يزيد الظالمين الاخسارا”اين آيه شريفه، هشتاد و دومين آيه سوره مباركه اسرا مى‏باشد. در اين سوره، خداوند چندين بار راجع به قرآن كريم سخن به ميان آورده است. به عنوان مثال، در آيه 9 اين سوره، قرآن كريم را با اين اوصاف به […]

مقدمه امروزه با توجه به پيشرفت فناورى و وجود زندگى ماشينى، شيوع بيمارى هاى قلبى و از جمله بيمارى عروق كرونر به ميزان قابل توجه اى افزايش پيدا كرده است و به دنبال آن، روش هاى تشخيصى پيشرفته و جديدترى براى تشخيص اين بيمارى ها مورد استفاده قرار مى گيرد. از جمله اين روش ها، […]

يكي از راه‌هاي شناخت قرآن، بررسي تأثير وحي در جامعه بشري و دگرگوني و تحول مخاطبان اين كتاب آسماني است. نزول قرآن كريم تحول ژرفي در بيان مردم جزيرة العرب بر جاي گذاشت و در اصلاح انديشه و رفتار آنان فوق العاده مؤثر افتاد تا جايي كه مردم جاهل، عقب مانده و بي‌سواد را به […]