یوسف ؛رزم آزمای معرکه نفس اشاره داستان حضرت یوسف ،زیباترین داستان مستند و پیوسته ای است که قرآن آن را تنها در یک سوره به نام سوره یوسف آورده است . در زیبایی این داستان همین بس که خود قرآن از آن به عنوان « احسن القصص » -نیکوترین داستان ها – تعبیر می نماید […]

پیام مسیح
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

پیام مسیح «و اذ قال عیسی بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله مصدقا لمن بین یدی من التوراه و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین؛ و آن گاه که عیسی پسر مریم گفت: ای بنی اسرائیل! همانا من فرستاده ی خداوند به سوی شمایم تا […]

درس های داستان سلیمان در سوره نمل مقام معظم رهبری درباره درسهایی که می توان از داستان حضرت سلیمان در سوره نمل گرفت، می فرمایند: ماجرای سلیمان پیامبر (علی نبینا و علیه السلام) که در سوره ی نمل مقداری از آن ذکر شده، خیلی عجیب است. تقریبا همه ی قضایا، دور همین محور دور می […]

اشاره ماجراى پایان زندگى زمینى عیسى مسیح در اناجیل و قرآن مجید به گونه‌اى ظاهراً متفاوت مطرح شده است. بر طبق اناجیل حضرت عیسى به صلیب رفته ، مدفون شد ، اما بعد از سه روز زنده شد و به آسمان رفت و تاکنون زنده است؛ اما مطابق ظاهر آیه‌اى از قرآن و برداشت رایج […]

۱٫۲٫ جایگاه الاهیاتى رستاخیز مسیح در عهد جدید بخش دومِ ماجراى صلیب، قیام مسیح از قبر و زنده‌شدن اوست. پولس می‌گوید: اگر مسیح زنده نشده باشد، هم بشارت ما پوچ است و هم ایمان شما!… اگر مسیح زنده نشده است ایمان شما بیهوده است و شما هنوز در گناهان خود هستید و از آن گذشته […]

۲٫۲٫ روایت‌هاى دیگر از صلیب مسیح در سنت مسیحى روایت دیگرى نیز از صلیب مسیح وجود دارد که البته بدنه اصلى مسیحیت با آن مخالف بوده است. درباره جماعتى از گنوسى‌ها، (گروهى که جسم و ماده را پلید می‌دانستند و در نتیجه جسم مسیح را جسم واقعى نمی‌دانستند) نقل شده است که آنان معتقد بودند […]

داستان در قرآن
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

نقش داستان داستان در قرآن، وسیله ای است برای اثبات یگانگی خدا، وحدت ادیان، قدرت نمائی خداوند. بیم و امید، سرانجام نیکی و بدی و سپاسگزاری و غرور و سرمستی و بسیاری از اهداف دیگر که قرآن به آنها عنایت دارد. مهمترین اهداف بیان داستان در قرآن عبارتند از: ۱- یکی از هدفهای داستانگویی نقل […]

مقدمه ادیان ابراهیمی یا توحیدی، ادیانی هستند که در آنها حضرت ابراهیم علیه السلام و فرزندان ایشان محوریت دارند و مورد احترام هستند. اهمیت حضرت ابراهیم علیه السلام به قدری است که ادیان توحیدی، همه خود را منتسب به ایشان می دانند و ابراهیم را پدر ادیان توحیدی می خوانند. بسیاری از موضوع هایی که […]

ب. اسحاق و اسماعیل علیهما السلام ۱٫ در تورات تورات معتقد است خداوند بارها به ابراهیم علیه السلام وعدهه ی نسل فراوان داده و از طرفی ساره نیز نازا بود. از این روی، ابراهیم علیه السلام با کنیزش هاجر ازدواج کرد و از او صاحب پسری شد و او را اسماعیل (یعنی خدا می شنود) […]

ج. یعقوب علیه السلام و بنی اسرائیل ۱٫ در تورات از منظر تورات، اسحاق علیه السلام که جانشین ابراهیم علیه السلام بود، صاحب دو فرزند توأم شد. اولی را عیسو (پرمو) و دومی را یعقوب (تعقیب می کند) نامید. تورات معتقد است ابتدا قرار بود عیسو جانشین پدر شود، ولی همسر اسحاق با حیله ای […]