اشکال ادبی در قرآنقرآن تمام مخالفین خود را به مبارزه کلامی فراخوانده و از آنان خواسته است که به مانند یک سوره از سوره های آن را بیاورند ولی کسی قدرت معارضه و مبارزه با قرآن را نداشته و در مقابل پیشنهاد قرآن، زانوی عجز بر زمین زده است.چون این شکست و رسوایی در معارضه […]

آیا اعجاز قرآن قابل نقض است؟ اشکال۶:باز مخالفین اعجاز قرآن می گویند: اگر کتابی که بشر از آوردن مثل آن عاجز باشد، معجزه محسوب شود، در این صورت، کتاب های «اقلیدسی و مجسطی» نیز معجزه خواهد بود، در حالی که این دو کتاب معجزه نمی باشد. پاسخ:اولاً: بشر از تدوین مانند دو کتاب نامبرده عاجز […]

نقل و نقد برخی نظریات مجتهد شبستری فصل اول زندگینامه مجتهد شبستری محمد مجتهد شبستری در سال ۱۳۱۵ در شبستر( آذر بایجان شرقی ) چشم به جهان گشود . وی در ۵ سالگی به اتفاق خانواده برای سکونت به تبریز منتقل شد.در سال ۱۳۳۰ برای تحصیل در علوم اسلامی وارد حوزه علمیه گردید . مدت […]

نقل و نقد برخی نظریات مجتهد شبستری فصل اول زندگینامه مجتهد شبستری محمد مجتهد شبستری در سال ۱۳۱۵ در شبستر( آذر بایجان شرقی ) چشم به جهان گشود . وی در ۵ سالگی به اتفاق خانواده برای سکونت به تبریز منتقل شد.در سال ۱۳۳۰ برای تحصیل در علوم اسلامی وارد حوزه علمیه گردید . مدت […]

نقل و نقد برخی نظریات مجتهد شبستری فصل اول زندگینامه مجتهد شبستری محمد مجتهد شبستری در سال ۱۳۱۵ در شبستر( آذر بایجان شرقی ) چشم به جهان گشود . وی در ۵ سالگی به اتفاق خانواده برای سکونت به تبریز منتقل شد.در سال ۱۳۳۰ برای تحصیل در علوم اسلامی وارد حوزه علمیه گردید . مدت […]