مقدمهواژه ی «غلو» به معنای «تجاوز از حد» است. (فراهیدی، ۱۴۱۰، ذیل واژه/ ابن منظور، ذیل واژه) درباره ی قیمت «غلاء» و درباره ی قدر و منزلت و عقیده شخص «غلو» گفته می شود. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ذیل واژه/ مصطفوی، ۱۳۶۰، ذیل واژه) بنابراین، «غالی» کسی است که در دین یا اعتقادات خود دچار غلو […]

۲٫ تأویل فاسد آیاتشاید بتوان مهم ترین اقدام تبلیغاتی غالیان در ترویج عقاید فاسدشان پس از جعل حدیث را تأویلات فاسد از آیات قرآن کریم دانست که مهم ترین این تأویلات در زمینه غلو در شأن اهل بیت (علیهم السلام)، تناسخ، تأویل آیات بر برخی رهبرانشان، و تأویل آیات بر اباحی گری به منظور فریب […]