قران صامت از زبان قران ناطق قرآن از آن بخواهید تا سخن گوید؛ و هرگز سخن نگوید؛ اما من شما را از آن خبر می دهم. بدانید قرآن علم آینده است و حدیث گذشته. درد شما را درمان است و راه سامان دادن کارتان در آن است»(نهج البلاغه، خ: ۱۵۸). «کتاب خدا در دست رس […]

قران صامت از زبان قران ناطق قرآن از آن بخواهید تا سخن گوید؛ و هرگز سخن نگوید؛ اما من شما را از آن خبر می دهم. بدانید قرآن علم آینده است و حدیث گذشته. درد شما را درمان است و راه سامان دادن کارتان در آن است»(نهج البلاغه، خ: ۱۵۸). «کتاب خدا در دست رس […]

قران صامت از زبان قران ناطق قرآن از آن بخواهید تا سخن گوید؛ و هرگز سخن نگوید؛ اما من شما را از آن خبر می دهم. بدانید قرآن علم آینده است و حدیث گذشته. درد شما را درمان است و راه سامان دادن کارتان در آن است»(نهج البلاغه، خ: ۱۵۸). «کتاب خدا در دست رس […]

مقدمه انسان به عنوان گل سرسبد عالم خلقت وموجودی که طبق اخبارقرآن زمین وآسمان وشمس وقمر وشب وروز مسخراو ودرخدمت اوقرارداده شده است تا بشرازطریق این آیات ونشانه های عظیم عالم خلقت به خدای خویش پی برده وهرچه بیشتر وبهتراورا بشناسد وراه تکامل وتقرب به اورا پیش گیرد. خدای سبحان باحکمت ورحمت واسعه‌ خود علاوه […]

جامعیت قرآن از نگاه نهج ‏البلاغه جامعیت و جاودانگى قرآن کریم از مهمترین مباحث زیر بنایى، جهت‏شناخت این کتاب الهى و یکى از موضوعات بحث‏انگیز امروزى است. قطعا تشریح و بررسى دقیق و عمیق این موضوع مى‏تواند بر ادعاهاى پوچ در این زمینه خط بطلان کشد. در پرتو مساله جامعیت، موضوع وجود تمامى علوم مختلف […]

اقیانوس بیکران حقایق قرآن مجید، برترین و آخرین پیام خداوند و بزرگ ترین گوهر گرانبهای به جای مانده از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سرچشمه جوشان معارف اسلامی و اقیانوس بیکران حقایق است. امیرمؤمنان علی علیه السلام در خطبه ای از نهج البلاغه در توصیف این کتاب آسمانی چنین می فرماید: […]

با اين که ما معتقديم قرآن کريم بزرگ ترين هديه الهى براى انسان ها و گران بهاترين ميراث پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله در ميان مسلمين است ،امت اسلامى آن طور که شايسته است براى استفاده از اين ميراث عظيم از خود همت نشان نداده و نمى دهد. جامعه اسلامى پس از وفات […]