۱٫ گزارشی از متن دعا: این دعا با حمد و ثنای الهی آغاز می شود و در عین اظهار خضوع و فروتنی، به قدرت و تسلط بی حد و حصر پروردگار بر کائنات و عزّت و مقام کبریایی حق اشاره می کند. گوینده اش – که فقیه و عالم آل محمّد (صلی الله علیه و […]

۵٫۲٫ قرآن شفیع روز جزا«اللهم اجعله لنازادا تقوینا به فی الموقف بین یدیک و طریقا واضحا نسلک به الیک و علما نافعا نشکر به نعمائک و تخشعا صادقا نسبح به اسماءک فانک اتخذت به علینا حجه قطعت به عذرنا و اصطنعت به عندنا نعمه قصر عنها شکرنا، اللهم اجعله لنا ولیا یثبتنا من الزلل و […]