تورات، نام پنج کتاب اول از کتاب مقدس یا به عبارت دقیق تر پنج کتاب [ = سِفر ] اول از عهد عتیق است که به اسفار خمسه هم شهرت دارد و گاه توسعاً به کل عهد عتیق اطلاق می گردد. در قاموس کتاب مقدس در ذیل عنوان « پنج سفر موسی » آمده است: […]

مقدّمه: عصر حاضر را باید با تمام ویژگی های مربوط به پیشرفت های مادی و ماشینی، عصر سردرگمی بشر در عرضه دین و معنویت نامید. انسان امروزی در پرداختن به مادّه، آن چنان راه افراط پیموده که از معنای خویش غافل شده و در عین حال با عنایت به ندای فطرت خداجوی خود، تناقض و […]

برای بررسی و تحلیل بیشتر این اوصاف به بخشی از آنها اشاره می شود: ۱- یگانگی خدا: از ویژگی های بارز و مهم قرآن کریم در معرفی ذات خداوند هستی، تنزیه و پیراستگی خداوند است از هر گونه شرک و همتا داشتن. به عبارت دیگر الهیات قرآن بیش از هر چیزی بر «یگانگی و وحدانیت […]

۱- خدای عالم و آگاه: از ویژگی های بارز کتاب قرآن در معرفی خالق هستی و خداوندگار آفرینش، که با ذات باری تعالی هماهنگی کامل دارد و از صفات مهم خداوند می باشد عالم و دانا بودن اوست، به طوری که هیچ گونه جهل و عدم آگاهی در وجود او قابل تصور نیست، و هیچ […]

۱- تعجّب خداوند: در بررسی آیات قرآن کریم، فقط به یک آیه برخورد می کنیم که عده ای از روی خطا این آیه شریفه را استناد به تعجّب و شگفت زدگی معنا کرده اند. در حالی که حتی در نگاه اولیّه و ظاهری به آیه مورد نظر مشخص می گردد که بیان شگفت زدگی، خطاب […]

زندگى شناسى
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

درباره كلام مجيد الهى ، درس پروردگار به بشر، چه مى توانم گفت ؟ جز اين كه آن كلام را بى كم و كاست و به يارى تمامى رسايى ممكن از زبان فارسى و واژه هايش ارائه نمايم . با همان ترتيبى كه در مكه و مدينه نازل شده و به گوش مردم رسيده است […]

قرآن و تورات
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

کلمه تورات 18 بار و عناوین دیگری از آن مانند کتاب موسی و… چند مورد در قرآن ذکر شده است. قرآن کریم تصریح دارد که خداوند تورات را به وحی خویش بر موسی علیه‏السلام نازل فرموده است (آل عمران، 3، مائده، 44) و گفته شده است که در تورات «حکم الله» نازل شده است (مائده، […]