مقدمه پیش از بیان مسئله و ذکر پیشینه تحقیق در موضوع مورد بحث، مناسب است که خواننده با گزارش کتاب مقدس و قرآن درباره شخصیتی که در این دو کتاب با نام هامان(۱) آمده است، به اختصار آشنا شود. نام هامان شش بار در قرآن مجید ذکر شده است(ر.ک: قصص:۶، ۸و ۳۸؛ عنکبوت:۳۹؛ مومن:۲۴و ۳۶). […]

هامان و کتاب استر در مواجه با چالش تاریخیت از آنجا که پیش فرض مدعیان خطای تاریخی در قرآن این است که هامان نام شخصیتی است تاریخی که در دوره ی هخامنشیان در دربار ایران بوده است، زیر سوال بردن این پیش فرض و مخدوش ساختن آن، حقیقت جویان را به این امر رهنمون می […]

تاریخی بودن هامان در داستان موسی و فرعون در قرآن مدعیان وجود اشتباه تاریخی در قرآن می گویند چون بر اساس متون مذهبی یهود، تنها یک هامان و آن هم وزیر خشایارشا وجود تاریخی دارد، پس هامان قران که در زمان موسی و معاصر فرعون بوده خطای تاریخی و سوء برداشت پیامبر در اقتباس از […]

مقدّمهموضوع تدوین آیات قرآن، موضوعی بسیار مبنایی است. قرآن کریم، خود را کتابی عاری و بری از هر گونه ریب خوانده است. ترتیب ‌آیات قرآنی که هم اکنون در اختیار ماست، همان ترتیب مورد نظر رسول الله (ص) و همان ترتیب موجود در نزول قرآن کریم بر قلب مبارک حضرت است و نمی توان تصوّر […]

جمع قرآن از منظر آیت الله طالقانی (ره) در درجه ی نخست باید گفت که مفسّر معاصر، آیت الله طالقانی (ره) قائل به جمع توقیفی قرآن کریم و ایمان و ایقان به انجام آن از سوی اهل بیت رسول اکرم (ص)، منطبق با نظر حضرت رسول و در نهایت خداوند تبارک و تعالی است. چنان […]

  ۳٫ارتباط به نظم در یک موضوع قرآنی دیگر حج، بزرگ ترین فریضه ی اجتماعی اسلام است. طالقانی از اهمّیّت حج و ظرفیت های آن به خوبی آگاه است و به موضوع حج در آیات سوره ی بقره و نیز اشاراتی که به این فریضه ی مهم در برخی سور آغاز نزول نظیر سوره های […]

در جست و جوی مصحف امام
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

افیم رضوان محقق و شرق شناس روسی و معاون رئیس دانشکده شرق شناسی آکادمی علوم روسیه در شهر سن پتر زبورگ با مطالعه و تحقیق بر روی یک نسخه قرآنی بزرگ، برخی از فرضیه های مشهور محققان غربی را درمورد این که قدمت متن کامل قرآن بیشتر از قرن نهم نیست، مردود اعلام کرد. وی […]

نقد و بررسي اولا: تعداد آياتي که اهل سنت ادعا کرده اند درباره ابوبکر نازل شده، اندک است نه فراوان. معلوم نيست نويسنده محترم براساس چه انگيزه و چه سند علمي ادعايي بيش از ادعاي اهل سنت و مسلمانان مطرح کرده است.ثانياً: لحن عبارت هاي مقاله در اين مطلب، نقل قول از اهل سنت و […]

نقد و بررسي اولا: تعداد آياتي که اهل سنت ادعا کرده اند درباره ابوبکر نازل شده، اندک است نه فراوان. معلوم نيست نويسنده محترم براساس چه انگيزه و چه سند علمي ادعايي بيش از ادعاي اهل سنت و مسلمانان مطرح کرده است.ثانياً: لحن عبارت هاي مقاله در اين مطلب، نقل قول از اهل سنت و […]

مقدمه قرآن کريم، بيانگر سخنان خداوند براي همه ي انسان ها به ويژه بيش از يک ميليارد مسلمان جهان است. شنيدن آياتش با صوتي دلنواز، ديدن کلماتش با خطي زيبا بر سردر مساجد و ديگر اماکن عمومي و لمس نمودن متن آن، احساس حضوري مقدس را در اذهان و دل هاي انسان ها پديد مي […]