هنگامی که کتاب خدا برای راهنمایی بشر فرو فرستاده شد، وجود رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) دست یابی به معنای نامتناهی این کتاب آسمانی را تا مرز طاقت فکری بشر ممکن و میسر ساخت. اما بعد از پیامبر بزرگوار اسلام، مسلمانان در دریافت مفاهیم قرآن با مشکل مواجه شدند؛ به خصوص […]