رهیافتی مقدماتی به درک کنش عقلی و وجودی « تأویل » در تفسیر منسوب به امام جعفر صادق (ع)درباره ی صحت انتساب تفسیری که ذیل عنوان « تفسیر جعفر الصادق » در کتاب حقائق التفسیر ابوعبدالرحمن سُلَمی آمده نظرات گوناگونی ابراز شده است. گویا منبع اصلی سلمی برای تدوین این روایات تفسیری، مجموعه ی روایاتی […]

رساله المحکم و المتشابهاین کتاب، اگرچه به سیدمرتضی نسبت داده می شود، که ایشان نیز آن را از تفسیر نعمانی اقتباس کرده، ولی چون تمام کتاب به صورت یک روایت و با ذکر سلسله سند در اول آن، به امیرالمؤمنین (علیه السّلام) منتهی می شود، ما آن را جزء رساله ها و کتاب های منسوب […]

تفسیر امام حسن عسکری (علیه السّلام)کتابی است از نیمه قرن چهارم هجری که به امام حسن عسکری (علیه السّلام) منتسب است. ترسیم کلی کتاباین کتاب اضافه بر نسخه های خطی، و گاهی قدیمی، چندین بار چاپ و اخیراً با تحقیق مدرسه الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در ۷۳۶ صفحه با عنوان التفسیر المنسوب […]

ورود تفسیر در میراث های علمی ماچاپ جدید تفسیر، بر اساس شش نسخه خطی، که قدیمی ترین آن ها سال ۸۰۸ هـ است، و دو نسخه چاپی انجام گرفته و در این نسخه ها، دو سند در اول آن ها آمده است.۱٫ قال الشیخ أبوالفضل شاذان بن جبرئیل بن اسماعیل القمی أدام الله تأییده، حدّثنا […]

۱٫ بیان مبانی و اصول راهبردی تفسیر قرآن کریمیکی از نقش های مهم معصومان (علیهم السلام)، ارائه مبانی و اصول راهبردی تفسیر قرآن کریم است که آنان همواره در سخنان و آموزه های تفسیری خود بدان اشاره کرده اند. این مبانی که نقش تعیین کننده و اثرگذار در فهم و برداشت های قرآنی دارد، کلید […]

۴٫ گونه های روایات تفسیریپژوهش های روش شناسی در روایات تفسیری امام رضا (علیه السلام) کاشف از این مطلب است که مهم ترین شاخص های روش تفسیری از منظر آن امام که در این نوشتار از آن به گونه شناسی روایات تفسیری تعبیر می شود از این قرار است: ۱-۴٫ ذکر سبب نزولذکر سبب نزول […]

۵٫ رهنمودهای تفسیری حضرت رضا (علیه السلام)مهم ترین رهنمودهای تفسیری در روایات رضوی به شرح زیر است: ۱-۵٫ نهی از تفسیر به رأیامام رضا (علیه السلام) با واسطه اجداد طاهرینش از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می کنند که خداوند فرمود: کسی که کلام مرا به رأی خویش تفسیر کرده […]