مقدّمهدر عصری که جهالت مدرن، عالم و آدم را به سراشیب سقوط نزدیک نموده و بی عدالتی، ستم سالاری، معنویت ستیزی، اخلاق گریزی و هزاران فاجعه هولناک دیگر در جهان بیداد‌می کنند و آینده بشر هر روز تاریک تر شده، وحشت و ناامیدی رو به افزایش است، بحث از مهدویت از هر زاویه که انجام […]

نگارنده ي کتاب «مهدي منتظر در نهج البلاغه» محقق محترم حجه الاسلام فقيه ايماني 112 مدرک از اهل سنت آورده که آنها معتقدند مهدي (عليه السلام) متولد شده و در پس پرده ي غيبت است. ايشان يازده مورد از سخنان اميرالمؤمنين (عليه السلام) را آورده که در نهج البلاغه به وجود مبارک مهدي (عليه السلام) […]

نگارنده ي کتاب «مهدي منتظر در نهج البلاغه» محقق محترم حجه الاسلام فقيه ايماني 112 مدرک از اهل سنت آورده که آنها معتقدند مهدي (عليه السلام) متولد شده و در پس پرده ي غيبت است. ايشان يازده مورد از سخنان اميرالمؤمنين (عليه السلام) را آورده که در نهج البلاغه به وجود مبارک مهدي (عليه السلام) […]

1- آينده ي روشن در حکومت امام زمان عليه السلام 1-1 آينده ي بشريت و ظهور حضرت مهدي (ع) خ 2/150و سيماي ياران امام زمان (ع) به راه هاي چپ و راست رفتند، و راه ضلالت و گمراهي پيمودند، و راه روشن هدايت را گذاشتند پس درباره ي آنچه که بايد شتاب نکنيد، و آنچه […]