اولين برکت انتظار اولين برکت انتظار فرج، وقتي خواهد بود که انسان منتظر بفهمد چه نوع ظلمتي جلوي ظهور نوراني امام را گرفته و موجب شده که امام همچنان در غيبت باقي بمانند. انسان ها بايد در گره زدن جان خود به خدا نقشي فعال داشته باشند و اين کار با کمک امامي معصوم که […]

بصيرت و آگاهى وقتى از رهگذر دانـش وسيع و معرفت گسترده انسانى وارسته و پاك در اختيار افراد گذارده شـود, بى شك ارزشى صدچندان خـواهـد داشت; معارف ناب الهى و گـوهـر شفاف حقايق دينـى بسـان ارمغانـى جاودان, امروز و فردايـى سعادتمنـد فـراهـم مـى سازد و تمامى بيراهه هاى انحرافى مسدود خـواهد شد. امام راحل(ره) كه […]

بصيرت و آگاهى وقتى از رهگذر دانـش وسيع و معرفت گسترده انسانى وارسته و پاك در اختيار افراد گذارده شـود, بى شك ارزشى صدچندان خـواهـد داشت; معارف ناب الهى و گـوهـر شفاف حقايق دينـى بسـان ارمغانـى جاودان, امروز و فردايـى سعادتمنـد فـراهـم مـى سازد و تمامى بيراهه هاى انحرافى مسدود خـواهد شد. امام راحل(ره) كه […]

نگرش امام خميني به مسئله مهدويت ريشه در گرايش‌هاي ديني و شيعي، عرفاني ابن عربي و اهميت سياسي اين مسئله در جهان امروز دارد، بالاخص كه براي گروه كثيري از مردم مسلمان تشكيل يا عدم تشكيل حكومت در زمان غيبت حضرت صاحب يك مسئله اساسي است.از ديد عرفاني، امام خميني حضرت صاحب‌الزمان را انسان كامل، […]

نگرش امام خميني به مسئله مهدويت ريشه در گرايش‌هاي ديني و شيعي، عرفاني ابن عربي و اهميت سياسي اين مسئله در جهان امروز دارد، بالاخص كه براي گروه كثيري از مردم مسلمان تشكيل يا عدم تشكيل حكومت در زمان غيبت حضرت صاحب يك مسئله اساسي است.از ديد عرفاني، امام خميني حضرت صاحب‌الزمان را انسان كامل، […]

با سلام و درود به پیش‌گاه مقدس مولود نیمه‌ی شعبان و آخرین ذخیره‌ی امامت، حضرت بقیة الله – ارواحنا فداه – و یگانه دادگستر ابدی و بزرگ پرچم‌دار رهایی انسان از قیود ظلم و ستم استکبار . سلام بر او و سلام بر منتظران واقعی او . سلام بر غیبت و ظهور او و سلام […]

با سلام و درود به پیش‌گاه مقدس مولود نیمه‌ی شعبان و آخرین ذخیره‌ی امامت، حضرت بقیة الله – ارواحنا فداه – و یگانه دادگستر ابدی و بزرگ پرچم‌دار رهایی انسان از قیود ظلم و ستم استکبار . سلام بر او و سلام بر منتظران واقعی او . سلام بر غیبت و ظهور او و سلام […]