مهدویت در رسانه ی ملی
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

درآمد انتظار امام عصر (عج) را در جامه ی شیعی ایران و در دهه‌های اخیر می‌توان به دو گونه ی مهم انتظار فعال و غیر فعال تقسیم کرد. توجه سیمای جمهوری اسلامی به این امر از سال ۱۳۸۰ رشد فزاینده‌تری را نشان می‌دهد. چنان که اولین و مهم‌ترین برنامه ی اختصاصی مهدوی سیما برنامه ی […]