صفحه بایگانی دسته

انتظار

انتظار

عزاداری و انتظار

اشاره:موضوع زیارت قبور مطهر و مقدّس معصومین(ع) توسل به آن‌ها و سوگواری در ایّام شهادت‌شان، به ویژه در…