یکی از اصول مشترک بین تمام ادیان الهی و اساطیر باستانی اقوام مختلف ، بحث منجی موعود و آخرالزمان می‌باشد؛ همان کسی که شیعیان او را مهدی، مسیحیان او را عیسی؛، زرتشتیان او را سوشیانت و قوم های دیگر او را نام‌های دیگر می‌خوانند. تمامی منتظران ظهور، به مرحله‌ای معتقدند که یک ضد منجی که […]

مهدویت و غفلت تصویر
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

جواد شمقدری، کارگردانی که او را با آثاری چون طوفان شن، آفتاب و زمین و … می‌شناسیم، در فرازی از یک مقاله بلند به این مهم اشاره کرده و می‌گوید:«آپوکالیپس و آرماگدون دو واژه‌ای است که در دودهه اخیر در سینمای هالیوود بارها تکرار شده است. براساس بخش‌هایی از متن انجیل یوحنا و مکاشفات او […]