سايه نور
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

آورده اند كه جواني زاهد از اهل شام به نزديك ابوجعفر محمد باقر عليه السلام بسيار نشستي . روزي گفت : من به نزديك تو نه از دوستي تو مي نشينم بلكه از تفضل و فصاحت تو مي نشينم . امام عليه السلام تبسمي كرد و هيچ نگفت . روزي چند بر آمد، آن جوان […]

عمربن ذرقاضي ، و ابن قيس ماصر، و صلت بن بهرام از شخصيتها و علماي برجسته و معروف اهل تسنن در قرن اول هجري بودند، اين سه نفر در سفر حج تصميم گرفتند در مدينه به حضور امام باقر(ع) رسيده و چهار هزار مساءله (روزي سي مساءله) بپرسند (به قول خودشان ، با اين كار […]

ابوبصير آن راوي حديث و از اصحاب صادقَيْن عليهماالسلام ، نابينا شده بود؛ روزي محضر مبارك مولايش امام محمّد باقر عليه السلام وارد شد و اظهار داشت : ياابن رسول اللّه ! آيا شما وارثان و جانشنان پيامبر خدا هستيد؟ حضرت در پاسخ فرمود: بلي . سؤ ال كرد: آيا پيامبر خدا صلي الله عليه […]

روشنگري و افشاگري هاي امام باقر (عليه السلام) در حجاز بر ضد حكومت جبار اموي باعث شد كه آن حضرت را با فرزندش امام صادق (عليه السلام) از مدينه به شام تبعيد كردند. امام صادق (عليه السلام) گويد: هشام بن عبدالملك (دهمين خليفه اموي) تا سه روز اجازه ورود به نزدش نداد، بعد از سه […]

محل گنج مخفي
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مرحوم قطب الدّين راوندي ، ابن شهر آشوب و برخي ديگر از بزرگان رضوان اللّه تعالي عليهم آورده اند: امام جعفر صادق عليه السلام فرمود:جواني مؤمن نزد پدرم ، حضرت باقرالعلوم عليه السلام آمد و اظهار داشت : من پدري فاسق و مخالف شما اهل بيت عليهم السلام داشتم كه هم اكنون به هلاكت رسيده […]

پاسخ كوبنده
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

جابرجعفي (ره) مي گويد: ما، در حدود پنجاه نفر بوديم در محضر امام باقر نشسته بوديم ، ناگاه شخصي معروف به كثيرالنوي وارد مجلس شد، كه او در مذهب مغيريه بود(كه به پيروي از مغيرة بن سعيد، معتقد بود كه امام بعد از امام باقر(ع)، محمد بن عبدالله بن حسن (ع) است و گمان مي […]

پيش گوئي از كشتار
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

روزي از روزها امام محمّد باقر عليه السلام در مجلسي نشسته بود و افرادي گرد وجود مبارك آن حضرت حلقه زده بودند. پس از گذشت مدّتي ، حضرت سر مبارك خود را به زير انداخت و پس از لحظاتي بلند نمود و خطاب به افراد حاضر كرد و چنين فرمود: چه خواهيد كرد آن هنگامي […]

بهترين دارو
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

محمّد بن مسلم در ضمن حديثي حكايت كند:روزي در مدينه بيمار بودم ، امام محمّد باقر عليه السلام توسّط غلامش ظرفي كه در آن شربتي مخصوص قرار داشت و در پارچه اي پيچيده بود، برايم فرستاد. وقتي غلام آن شربت را به من داد، گفت : مولا و سرورم فرموده است : بايد براي درمان […]

هديه از خزانه خالي
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مرحوم شيخ مفيد، طبري و برخي ديگر از بزرگان به نقل از جابر جُعفي حكايت كنند: روزي به محضر شريف امام محمّد باقر عليه السلام شرفياب شدم ، و اظهار داشتم : مولايم ! من بسيار تنگ دست و محتاج شده ام ؛ از شما خواهش مي كنم ، مقداري پول جهت تاءمين هزينه زندگي […]

افشاي خيانت
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مرحوم شيخ طوسي رضوان اللّه عليه در كتاب خود آورده است :اسماعيل بن ابي حمزه بطائني به نقل از پدرش حكايت نمود: روزي حضرت ابوجعفر، باقرالعلوم عليه السلام سوار مَركب خود شد و به همراه عدّه اي از غلامان و يكي از اصحابش به نام سليمان بن خالد، راهي باغ خود گرديد، من نيز سوار […]