اول، علم و دانشدر كشف الغمة از حافظ عبد العزيز بن اخضر جنابذى در كتابش موسوم به معالم العترة الطاهرة از حكم بن عتيبه نقل شده است كه در مورد آيه ان فى ذلك لايات للمتوسمين (1) گفت: «به خدا سوگند محمد بن على در رديف همين هوشمندان است» .در صفحات بعد سخن ابو زرعه […]

راهي سوگ در روايت شکوه
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

وضع شيعيان و دوستان ايشان چندان خوب نيست آقا هميشه براي ميهمانان خود بهترين غذاها را تدارک مي بينند و به عنوان هديه مقداري لباس و پول به آنها مي بخشند . گاهي تا پانصد هزار درهم هديه مي دهند. من که خدمتکار ايشانم گاهي به ايشان مي گويم »آقا !خرج خانواده ي خود شما […]

1- اخلاق الف) عبادت و پارساییامام صادق علیه السلام می فرماید: «پدرم، امام محمدباقر علیه السلام همواره مشغول ذکر خدا بود. هنگام خوردن غذا ذکر خدا می گفت. وقتی با مردم صحبت می کرد، از یاد خدا باز نمی ماند و کلمه «لااله الاالله» همواره بر زبانش جاری بود. (سحرگاهان) ما را به عبادت و […]

مقدمهپيشوايان پاك، طبق شرايط زماني و مكاني هركدام به وظيفه الهي زمان خود عمل كردند به گونه اي كه اگر هر امام به جاي ديگري بود همان وظيفه را دنبال مي كرد.پس از شهادت امام حسين عليه السلام، حضرت امام زين العابدين عليه السلام كه در اوج قدرت طاغوتي بني اميه قرار گرفته بود، شرايط […]