صفحه بایگانی دسته

زندگی نامه

زندگی نامه

سفر بدون بازگشت

چهار سال و چند ماه از عمر امام جواد (ع) مي گذشت ، همراه پدرش ‍ حضرت رضا (ع) براي انجام عمره به مكه رفتند، يكي…

غروب خورشید جود

جواد از مشهورترين القاب انسانى است با کمالات الهي، امام رضا(علیه السلام) پدرش و زنى پاکيزه دامن به نام سبيکه که به…

ایستادگی تا شهادت

امام جواد (ع) با پيشنهاد تحميلي ماءمون ، با دختر ماءمون به نام زينب كه به ام الفضل معروف بود، ازدواج كر ولي او نازا…