خوشه ای از فضائل امام جواد (ع) امام نهم حضرت جواد (ع) در دهم رجب ۱۹۵ هجری قمری در مدینه متولد شد و آخر ذیقعده سال ۲۲۰ هجری قمری بر اثر زهری که به دستور معتصم عباسی توسط ام الفضل همسر آن حضرت (دختر ماءمون) به او رسید در بغداد شهید شد، در ماجرای ازدواج […]

خبر از بدهي پدر
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مرحوم شيخ مفيد، كليني ، راوندي و ديگر بزرگان به طور مستند به نقل يكي از اهالي مدينه منوّره آورده اند:شخصي به نام مطرفي حكايت كند:هنگامي كه حضرت ابوالحسن ، علي موسي الرّضا عليهما السلام به شهادت رسيد، مبلغ چهار هزار درهم از آن حضرت طلب داشتم و كسي ديگر، غير از من و خود […]

پنجاه قدم از تا كعبه
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

حافظ ابونعيم – يكي از علماء اهل سنّت – در كتاب خود به نام حلية الا ولياء آورده است : شخصي به نام ابويزيد بسطامي حكايت قابل توجّهي را از سرگذشت خود با كودكي خردسال نقل كرده است : روزي از شهر بسطام جهت زيارت خانه خدا حركت كردم ؛ چون به يكي از روستاهاي […]

برخورد بر مبناي نيّت
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

حسين بن محمّد اشعري به نقل از پيرمردي به نام عبداللّه زرّين حكايت كند: در مدّتي كه ساكن مدينه منوّره بودم ، هر روز نزديك ظهر حضرت جوادالا ئمّه عليه السلام را مي ديدم كه وارد مسجدالنّبي مي شد و مقداري در صحن مسجد مي نشست ؛ و سپس قبر مطهّر جدّش ، حضرت رسول […]

يكي از شيعيان كه بسيار خوشحال به نظر مي رسيد، به حضور امام جواد (ع) آمد، حضرت به او فرمود: چرا اين گونه تو را شادمان مي نگرم ؟ او عرض كرد: اي پسر رسول خدا(ص) از پدرت شنيدم مي فرمود: سزاوارترين روز براي شادي كردن ، آن روزي است كه خداوند به انسان توفيق […]

امام خردسال
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

هنگامي كه حضرت رضا (ع) به شهادت رسيد آن حضرت تنها فرزندي كه داشت حضرت جواد (ع) بود، و او در اين هنگام هفت سال داشت ، جمعي از بزرگان شيعه در كوفه ، در خانه عبدالرحمن بن حجاج به گرد هم آمدند و در سوگ امام رضا (ع) گريه كردند، آنگاه درباره امام بعد […]

نيرنگ مأمون
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

ماءمون عباسي (هفتمين طاغوت عباسي) پس از شهادت حضرت رضا (ع) مي خواست امام جواد (ع) را جزء اطرافيان خود كند (و او را به عنوان يكي از رجال دنيا خواه ، و از مشاوران مخصوص خويش معرفي نمايد) براي اين كار نقشه ها كشيد، و ترفندهاي گوناگوني به كار برد، ولي نتيجه نگرفت ، […]

پيدا كردن كار
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

شترچراني بود، بي كار مانده بود، و در مدينه به دنبال كار مي گشت او تنها اميدي كه داشت به امام جواد (ع) بود و چنين فهميده بود كه اگر به در خانه او برود، نااميد نمي شود، در اين مورد با ابوهاشم جعفري كه يكي از آشنايان امام جواد (ع) بود، صحبت كرد كه […]

دلداري بيمار
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

يكي از شاگردان امام جواد (ع) بيمار شده بود، در حدي كه بستري شده بود و اميد زنده ماندن نداشت ، امام جواد (ع) با خبر شد، همراه جمعي از اصحاب به عيادت او رفت ، وقتي كه در بالين او نشست و احوال او را پرسيد: او زار و زار گريه كرد و گفت […]

انسان، يک موجود اجتماعى است و بدون ارتباط با افراد جامعه، هرگز نمى تواند به مراحل رشد، کمال و سعادت برسد. و در اين زمينه موفقيت انسان در گرو جلب دوستى ديگران است. به اين سبب، هر کسى در اين جهان دوست دارد تا در دل انسانها نفوذ کرده، طرف مقابل را با خود هم […]