صفحه بایگانی دسته

امام حسن عسکری (ع)

امام حسن عسکری (ع)

حسن سلوک

ابو هاشم جعفري ، يكي از شاگردان و دوستان امام حسن عسكري (ع) بود، او چند روز، به امام حسن (ع) روزه مستحبي گرفت ، و…

کرامت امام عسکری(ع)

ابو هاشم جعفري (ره) گفت : به حضور امام حسن عسكري (ع) رفتم ، هدفم اين بود كه نگين انگشتري را از آن حضرت تقاضا كنم ،…

برکات حجت خدا

احمد بن اسحاق گويد: بر امام حسن عسكري عليه السلام وارد شدم و مي خواستم از امام بعد از او, سوال كنم . امام عليه…

سه نشانه صدق

ابوالاديان از خدمتكاران ، و نامه رسان امام حسن عسكري (ع) بود، هنگامي كه امام حسن (ع) بيمار و بستري شد، به همان…

استر سرکش

احمد بن حارث قزويني مي گويد: با پدرم (حارث) در شهر سامره بوديم ، پدرم نگهبان و سرپرست دامهاي كاروان سراي منسوب به…

فریادرسی امام عسگری (ع)

كافور خادم گويد: يونس نقاش كه از دوستان و خادمان امام حسن عسگري(عليه السلام) بود، روزي به حضور امام آمد در حالي كه…

پاسخ به دو سوال

در دوراني كه امام حسن عسگري (عليه السلام) زنداني بود، يكسال بر اثر خشكسالي قحطي شد، گرسنگي بيداد مي كرد، علماي…

پاسخ نامه بدون ارسال

دو نفر از اصحاب به نام هاي عبدالحميد بن محمّد و محمّد بن يحيي حكايت كرده اند: روزي بر يكي از دوستانمان به نام…