‏در باغ خدا كه ولايت ثمرش‏زهراست درخت و باغبان شد پدرش‏نازم به امام عسكرى آنكه به حُسن‏مهدى پدر جهانيان شد پسرش‏امام حسن عسكرى(علیه السلام) يازدهمين امام شيعيان، در روز جمعه هشتم ربيع الثانى، سال 232 ه.ق (1) در مدينه منوره ديده به جهان گشود،(2) و عالم را با نور جمال خويش روشن نمود. پدر بزرگوار […]

امام حسن عسكرى عليه السلام، يازدهمين امام شيعيان، در روز جمعه هشتم ربيع الثانى، سال 232 ه ق (1) در مدينه منوره ديده به جهان گشود . (2) پدر بزرگوار آن حضرت، امام هادى عليه السلام و مادرش بانويى پارسا و شايسته است كه از او به نامهاى: «حديثه‏» ، «سليل‏» و «سوسن‏» ياد شده […]

1. الاشراک فی الناس اخفی من دبیب النمل علی المسح الاسود فی الیله المظلمه (1)شرک در میان مردم خفیف تر است از حرکت آرام موریانه بر سطح سیاه، در شب تاریک و ظلمانی.2. اقل الناس راحه الحقود (2)کمترین راحتی و آسایش، از آن شخص کینه توز است.3. اورع الناس من وقف عند الشبهه، اعبدالناس من […]

یکی از اهداف و برنامه‌های کلی پیامبر و معصومان علیهم‌السلام حراست و مرزبانی از اندیشه‌های اسلامی بود که با آغاز بعثت و دعوت پیامبر شروع شده و هریک از امامان بزرگوار به تناسب شرایط زمانی خود به این وظیفه مهم و خطیر پرداخته‌اند. چنان که ملاحظه می‌کنیم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و […]

تلاش هاي امام حسن عسكري(عليه السلام) براي جلوگيري از پيدايش تفرقه در ميان مسلمانان از مهمترين نمودهاي حيات كوتاه اما پربركت آن حضرت بود. آن امام همام علي رغم فشارهاي سخت عباسيان و بحران هاي فراوان فكري و عقيدتي در جامعه آن روز مي كوشيد از بروز شكاف در ميان جامعه مسلمانان و سوءاستفاده جريانات […]

امام حسن عسکرى عليه السلام، يازدهمين امام شيعيان، در روز جمعه هشتم ربيع الثانى، سال 232 ه ق (1) در مدينه منوره ديده به جهان گشود . (2) پدر بزرگوار آن حضرت، امام هادى عليه السلام و مادرش بانويى پارسا و شايسته است که از او به نامهاي: «حديثه» ، «سليل» و «سوسن» ياد شده […]