در نوشتار زیر نویسنده به بررسی یکی از تفکرات و ایده های غلط رایج در عصر ائمه طاهرین(ع) که همان تفکر زیدی است پرداخته و پیرامون تصویرسازی های ناقص و وارونه از اسلام و معصومان سخن گفته است که با هم آن را می خوانیم: تصویرسازی کاریکاتوری مکاتب فکریبی گمان تفکر ناب اسلامی که در […]