صفحه بایگانی دسته

اربعین

اربعین

ضرورت بحث اربعین

يکى از مهم ترين راه هاى مبارزه با تحريف و دروغ پردازى در بيان واقعة کربلا تبيين و تحليل صحيح و فنى اين حادثه است و…

اربعین حسینى

گرامى داشت چهلمين روز درگذشت بستگان و خويشاوندان سنّتى اسلامى است که بر اساس آن، مسلمانان به ياد عزيزِ از دست رفته…