اربعين حسينى
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

گرامى داشت چهلمين روز درگذشت بستگان و خويشاوندان سنّتى اسلامى است که بر اساس آن، مسلمانان به ياد عزيزِ از دست رفته شان مجلس يادبود برگزار مى کنند و ياد و خاطره او را در دل ها زنده نگه مى دارند. در اوّلين اربعين عاشوراى حسينى، جابربن عبداللّه انصارى و عطيّه عوفى از نخستين کسانى […]

واژه «اربعين» در متون دينى و مجموعه هاى حديثى از ارزش والايى برخوردار است . آثار حفظ چهل حديث، اخلاص عمل در چهل روز و دعاى عهد در چهل صبح، کمال عقل در چهل سالگى، دعا براى چهل مؤمن، شهادت چهل مؤمن براى ميت، برگزارى عبادت در چهل شب چهارشنبه براى ديدار حضرت ولى عصر […]