زير عنوان: همه جاي ماجراي کربلا با قران عجين بودآمدند کاري کنند که نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان و براي هميشه پژواک رسالت را خاموش کنند. تا خود مدعيان آيين محمدي باشند و در انکار صراط مستقيم آل علي(ع) مفسران دروغين وحي باشند برسبيل نفس. و سخت بود چنين کاري […]

ثارالله در آيات الهي
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

تجلي وجود امام حسين(ع) در آيات و تفاسير قران ائمه اطهار علي(ع) هم السلام، همگي قران ناطقند و بسياري از آيات قران به آنان اختصاص دارد. اما شايد کمتر به آياتي که مستقيما در شان هر يک از ائمه نازل شده است، پرداخته شده باشد. قران راه هاي هدايت و صلاح را براي مردم مي […]

پيامبر اکرم (ص) فرمود: «من دو چيز گرانمايه در ميان شما به يادگار مى نهم: کتاب خدا و خاندانم. اين دو هرگز از يکديگر جدا نمى شوند تا آنکه در قيامت کنار حوض کوثر بر من وارد آيند.» (1)اين حديث به حديث ثقلين معروف شد و تمام فرقه هاى مسلمين آن را در کتب معتبر […]