ب. خطر تحریف به همان مقدار که تفسیر صحیح از عاشورا سازنده، حیات‏بخش و حرکت‏آفرین است،برداشت نادرست و منحرف کردن آن از مسیر واقعى مى‏تواند مخرب و مخدر باشد و حداقلجامعه را بر خلاف هدف امام‏حسین(ع) دچار رکود و رخوت نماید.شهید مطهرى به این بخش اهتمام ویژه ورزیده و در خرافه‏زدایى از نهضت پاک حسینىحساسیت […]

درسهاى آموزنده نگرش الهى، حماسى به نهضت عاشورا دستاوردهاى مهمىبه همراه دارد که یکى از آنها تسهیل پیام‏گیرى از این نمایشبى‏همتاى اسلامى است. شهید مطهرى با این نگاه پیام‏هایى را ازاین نهضت برداشت کرده‏اند که در اینجا به اهم آنها اشاره مى‏شود: ۱٫ شخصیت یافتن جامعه اسلامى پدیده‏هاى اجتماعى از جهت تأثیرى که در خود […]

درک پیام عاشورا و الگوگیرى از آن در گرو درک حقیقت قیام کربلا وارائه تفسیر صحیح از آن و شناخت و مبارزه با تحریفاتى است که ممکن است در این حادثه رخ دهد.در طول تاریخ، عالمان روشن‏ ضمیر شیعه، پیوسته نگهبانى از این سنگربزرگ را به عهده داشته ‏اند و استاد شهید آیهالله مرتضى مطهرى […]

توحید، هدف آموزه‌هاي اديان هدف همة آموزه‌هاي قدسي اديان و حوادث بزرگي که بر پيرامون آنها از طريق انبيا و اوصياي آنها و مؤمنان اتفاق افتاده، اين بوده که زندگي دنيايي انسان، اعم از زندگي شخصي و اجتماعي او را تحت تأثير قرار دهند و آهنگ اين زندگي را به سمت پرستش خداي متعال و […]

مراقب انحراف باشيم
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

باز خواني دلايل انحراف جامعه اسلامي در ماجراي کربلا … و کاروان در ميان همهمه ملائک و دلهره و اندوه زنان و کودکان افلاکيِ خاک نشين وارد سرزمين ماتم يعني کربلا شد. حسين بن علي (ع) ساکن ديار عشق گرديد. دفتر تاريخ دوباره به صفحه غم انگيز ولي سرشار از نورانيت حماسه توحيد يعني محرم […]