مقدمه‌ واقعة‌ حماسي‌ عاشورا براي‌ همه‌ بشريت‌، پيام‌ها و آموزه‌هاي‌ سازنده‌ و زندگي‌سازدارد. مبارزان‌، جوانمردان‌، دانشوران‌، سياست‌ مداران‌، همه‌ و همه‌ از گفتار و رفتار امام‌حسين‌(ع) الگو گرفته‌اند. اما در اين‌ ميان‌ تعاليم‌ اخلاقي‌ِ آن‌ امام‌ شهيد و يژگي‌هاي‌برجسته‌اي‌ دارد كه‌ براي‌ هر انساني‌ سازنده‌ و درس‌آموز است‌. ريشه‌هاي‌ اين‌ رفتارها و منش‌هاي‌ اخلاقي‌، عقايد […]

مقدّمه‌ چنان‌ چه‌ اهل‌ معرفت‌ مي‌فرمايند: فطرت‌ از نقص‌ و عيب‌ تنفر دارد و به‌ كمال‌مطلق‌ علاقه‌مند است‌ و هر كس‌ به‌ فطرتش‌ رجوع‌ كند در مي‌يابد كه‌ قلبش‌ به‌ هر چه‌متوجّه‌ مي‌شود، اگر مرتبة‌ بالاتري‌ بيابد، از اوّلي‌ منصرف‌ مي‌گردد و به‌ كامل‌تر روي‌مي‌آورد. بر اين‌ اساس‌ عدالت‌، سخاوت‌، شجاعت‌ و تمامي‌ صفات‌ كمال‌ […]

  1- بقاى شريعت اسلام او كشته شد كه دين خدا جاودان شود جان جهان فداش كه بى مثل و گوهر است اوضاع عمومى اسلام و مسلمين بسيار ناراحت كننده بود . فعاليت‏ها و تبليغات مسموم بنى اميه عليه حضرت على (ع) و خاندانش ، و نيز تحريفات و بدعتهايى كه زيركانه در اسلام داخل […]