امام رضا علیه السلام و تقابل با دستگاه خلافت مقدمه:امام علی بن موسی الرضا (علیه‌السلام) پس از شهادت پدرشان از سال ۱۸۳ هجری به مدت بیست سال منصب امامت الهی را بر اساس وصیت پدرشان امام کاظم (علیه‌السلام) و به امر الهی عهده‌دار گردیدند.مدت امامت حضرت رضا علیه‌السلام بیست سال بود. ۱۰ سال آن با […]

اشارهیازدهم ذی القعده، سالروز میلاد با برکت پیشوای هشتم، خورشید تابان آسمان پرنور ایران، غریب آشنا، نگین خراسان، شهد شیرین مشهد، حضرت امام رضا علیه‏السلام است. در این روز دیدگاه رنجور و خسته امام موسی بن جعفر علیه‏السلام ، به چهره دلربا و جمال نورانی فرزند نورسیده‏اش روشن شد و صبح سپید را از پس […]

5-4. متصوفهاواخر قرون دوم هجري، گروهي ميان مسلمان ها ديده شدند که ظواهر و حالات آنها شباهتي با مسلمانان نداشت و چون لباس پشمينه ي دهاتي خشني مي پوشيدند نام صوفي گرفتند. بعضي از آنها در نقاط دور از جمعيت، صومعه اي براي خود ساخته، در آنجا زندگي مي کردند، برخي در مغازه ها گوشه […]

4- پيدايش فرقه هاوظيفه تبليغي انبيا و اوصيا آن است که تکليف شرعي مردم عصر خود را براي آنان بيان کنند و از آنجا که مسلمانان حاضر در عصر پيامبر(ص) نيازمند آن بودند که امام پس از پيامبر خود را بشناسند، پيامبر(ص) بارها در موقعيت هاي مختلف، علي(ع) را وصي خود قرار داد؛ همچنين ايشان […]

1- مقدمهگسترش فتوحات اسلامي باعث ارتباط نزديک و برخورد مسلمانان با فرقه هاي گوناگون و دانشمندان مذاهب ديگر شد و طبعاً بحث هاي مربوط به عقايد مذهبي و کلامي در ميان آنها شايع گرديد؛ از طرف ديگر، فلسفه يونان که در اواخر قرن اول و دوره امويان و بعدها درعهد خلفاي عباسي- به ويژه در […]