احتمال اول نظر شیخ مفید و شیخ صدوقفرض دیگر – که این فرض خیلى بعید نیست چون امثال شیخ مفید و شیخ صدوق آن را قبول کرده اند – این است که مأمون در ابتداى امر صمیمیت داشت ولى بعد پشیمان شد . در تاریخ هست – همین ابوالفرج هم نقل مى کند ، و […]

بحث امروز ما یک بحث تاریخى و از فروع مسائل مربوط به امامت و خلافت است ، و آن ، مسئله به اصطلاح ولایت عهدی حضرت رضا علیه السلام است که مأمون ایشان را از مدینه به خراسان آنوقت به« مرو » آورد و به عنوان ولى عهد خودش منصوب کرد ، و حتى همین […]

چشمداشت مامون از گرفتن بیعت ‏برای ولایتعهدی امام رضا(علیه السلام) تامین هدفهایی بود که به اجمال ذیلا بیان می‏گردد: نخستین هدف:احساس ایمنی از خطری که او را از سوی شخصیت امام رضا(علیه السلام) تهدید می‏کرد. شخصیتی نادر که نوشته ‏های علمیش در شرق و غرب نفوذ فراوان داشت و نزد خاص و عام – به […]

بحث امروز ما يك بحث تاريخى و از فروع مسائل مربوط به امامت و خلافت است و آن، مسأله به اصطلاح ولايتعهد حضرت رضا عليه السلام است كه مأمون ايشان را از مدينه به خراسان آن وقت(به مرو) آورد و به عنوان ولى عهد خودش منصوب كرد، و حتى همين كلمه«وليعهد» يا «ولى عهد» هم […]

ولایت عهدی امام رضا(ع)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مأمون در خاندانی که با بغض و دشمنی علویان ممزوج بود، رشد و نمو یافت و در حکومتی که تمام راه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را برای محو و نابود کردن علویان به کار گرفته بود، تربیت شد. از او توقع و انتظاری جز ادامه سیاست خصمانه خلفای پیشین در برابر علویان نمی‌رفت، […]

پس از آنکه امام تراژدی پیشنهاد خلافت را با توجه به جدی نبودن آن از سوی مامون، پشت‌سر نهاد، خود را در برابر صحنه‌بازی دیگری یافت. آن اینکه مامون به رغم امتناع امام هرگز از پای ننشست و این بار ولیعهدی خویشتن را به وی پیشنهاد کرد. در اینجا نیز امام می‌دانست که منظور تامین […]

درباره امام رضا عليه السلام مسئله اي که کمتر به آن پرداخته مي شود، خدمت دوستان عرض مي کنم. چرا مأمون علي رغم ميل باطني امام رضا عليه السلام ، آن حضرت را از مدينه دعوت کرد تا خلافت و يا ولايتعهدي را به ايشان واگذار کند؟ بسيار سادگي است که تصوّر کنيم مأمون آن […]