و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما (1)مؤمنان چنين‏ اند، اگر ببينند مردم نادان سخن زشت گويند، آنان راه مسالمت پويند، بزرگوارانه پاسخ دهند، تا از شر ايشان برهند. گفتار آنان استوار است و پذيرفته گردكار، بر جاهلان نمى‏تازند، و با مهربانى درونشان را آرام مى‏سازند. ادب قرآن چنين است و دستور پيغمبر اين، و خاندان […]

حركت از شامبهر حال پس از هفت روز كه اهل بيت در شام بودند، به دستور يزيد نعمان بن بشير (1) وسائل سفر آنان را فراهم نمود و به همراهى مردى امين آنان را روانه مدينه منوره كرد (2) .در هنگام حركت، يزيد امام سجاد عليه السلام را فرا خواند تا با او وداع كند، […]

ابعاد شخصيتي معصومان(ع) از جمله امام سجاد چنان گسترده است كه در هر بعدي از نيازهاي بشري مي توان الگوي كاربردي، ارائه و تشنگان هدايت را از سرچشمه هاي فضايل آنان سيراب كرد. بي شك يكي از مشخصه هاي بشر از آغاز خلقت تاكنون- و قطعا تا پايان جهان- زندگي جمعي اوست؛ اجتماعي كه در […]

ترحّم بر زير دستانروزي جاريه آن حضرت(ع) كاسه‏اي را كه در آن طعام بود شكست، سخت بترسيد و چهره‏اش رنگ باخت. سجاد(ع) فرمود: «برو كه تو را در راه خدا آزاد كردم!»1عبدالرّزاق گويد: روزي يكي از كنيزان زين‏العابدين(ع) آب مي‏ريخت و امام(ع) دستهاي خود مي‏شست، ناگاه ابريق از دست وي بيفتاد و بر چهره حضرت(ع) […]

بي ‏گمان شرط اول پيشوا قرار دادن اهل‏بيت عليهم‏السلام ، شناخت ويژگيهاي آنان و تأسي به آنهاست؛ صفات برتري كه پيروان را به سوي قله كمال راه مي‏ نمايد، وجود انسان را با انوار الهي، طاهر مي‏سازد و شايستگي هدايت‏ پذيري و وصول به قرب الهي را فراهم مي‏آورد. بر اين اساس، اينك كه در […]

در بررسى اساسى‏ ترين مظاهر زندگى امام سجاد (ع) به مواردى چون: ترك دنيا، كثرت عبادت، زهد نسبت‏ به مال دنيا و خوشى‏هاى آن‏خواهيم رسيد. ما از اين مظاهر به «تعبد» و روى گردانى ازدنيا، تعبير مى‏كنيم.«تعبد» در حيات پربركت امام (ع) به گونه‏اى است كه محتاج دليل ‏و نص تاريخى نيست. همين كافى است […]

قرآن نمونه كامل آمیختگى اعجاز تكوین و تشریع است. كتابى است كه بشریّت توان آوردن همانندى براى آن نداشته و دستورات و جامعیت آن، هر اندیشمند حكیم را به خضوع و ستایش وامى‏دارد. هر قدر انسان‌ها از صفاى روحى و طهارت معنوى بهره‏مند باشند، مى‏توانند جلوه‏هایى از جمال دلربایش را شهود كنند همان‏ گونه كه […]

وجود مقدس زين العابدين عليه السلام قهرمان معنويت است(معنويت‏به معنى صحيح آن)،يعنى يكى از فلسفه‏هاى وجودى فردى مثل على بن الحسين اين است كه وقتى انسان خاندان پيغمبر را مى‏نگرد-هر كدامشان را،و على بن الحسين را كه يكى از آنهاست-مى‏بيند معنويت اسلام يعنى حقيقت اسلام،آن ايمان به اسلام تا چه حد در خاندان پيغمبر نفوذ […]

لگد به افتاده
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

عبدالملك بن مروان ، بعد از 21 سال حكومت استبدادي ، در سال 86 هجري از دنيا رفت. بعد از وي پسرش وليد جانشين او شد. وليد براي آنكه از نارضاييهاي مردم بكاهد، بر آن شد كه در روش دستگاه خلافت و طرز معامله و رفتار با مردم تعديلي بنمايد. مخصوصا در مقام جلب رضايت […]

شخصي به حضور امام سجاد (ع) آمد، و نسبت به آن حضرت جسارت كرده و سخنان درشت و ناسزا گفت . امام سجاد (ع) سكوت كرد، و هيچ سخني به او نگفت ، او رفت (با توجه به اينكه آن شخص در يك جريان شخصي نسبت به امام ناراحت شده بود، و مربوط به كيان […]