امام صحيفه
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

تجلي نيايشامروز مردي از تبار نور مي آيد تا نيايش در آيينه وجودش تجلي يابد؛ مردي كه ذره ذره هستي اش، الهي و ملكوتي است. او مي آيد تا صحيفه تابناك و جاويدان عشق را با زلال اشك هايش در كتابچه عالم بنگارد. او مي آيد تا ملكوت را در سخنانش معنا كند. او مي […]

5 ـ رابطه توكّل و استغناي بنده به خدايكي از نشانه‏ هاي صداقتِ عابد با معبود و عاشق با معشوق اين است كه عابد اختيار خود را به دست معبود دهد و زمام امورش را تسليم معشوق نمايد.من اختيار خود را تسليم عشق كردم همچون زمام اشتر بر دست ساربانانسعدياينان راضي به قضاي الهي بوده […]

امام حسين عليه‏السلام عرضه مي‏دارد:أَنْتَ الَّذِي مَنَنْتَ، أَنْتَ الَّذِي أَنْعَمْتَ، أَنْتَ الَّذِي أَحْسَنْتَ، أَنْتَ الَّذِي أَجْمَلْتَ، أَنْتَ الَّذِي أَفْضَلْتَ، أَنْتَ الَّذِي أَكْمَلْتَ، أَنْتَ الَّذِي رَزَقْتَ، أَنْتَ الَّذِي وَفَّقْتَ، أَنْتَ الَّذِي أَعْطَيْتَ، أَنْتَ الَّذِي أَغْنَيْتَ، أَنْتَ الَّذِي أَقْنَيْتَ، أَنْتَ الَّذِي آوَيْتَ، أَنْتَ الَّذِي كَفَيْتَ، أَنْتَ الَّذِي هَدَيْتَ، أَنْتَ الَّذِي عَصَمْتَ، أَنْتَ الَّذِي سَتَرْتَ، أَنْتَ الَّذِي غَفَرْتَ، […]

همپايى قرآن و عترت حاوى اين نکته است که تفسير قرآن را بايد از عترت جست. همين موضوع ضرورت آشنايى بيشتر با سخنان اهل بيت را آشکار مى سازد و صحيفه سجاديه، خود ترجمان قرآن است. آشنايى بهتر با اين کتاب آسمانى از نظر سند، شرحهاى آن، زمان، معارف مندرج درآن، ساختار و سرانجام کتابهاى […]