روز 25 رجب سالروز شهادت مردى است كه به قدرت مسلط زمانه‏اش «نه» گفت و تا به آنجا رفت كه رژيم طاغوتى هارون براى ادامه حيات ننگين خويش همه عوامل و نيروهايش را به ستيزه با آن انسان آزاده زمان بسيج كرد.چرا كه همين يك كلمه‏ى «نه» براى دستگاه فاسد هارون بسيار گران تمام شد.او […]

امام كاظم (علیه السلام) سالها مورد اذيت و آزار و تعقيب و زجر بود , و مدتى كه از 4 سال تا 14سال نوشته اند تحت نظر و در تبعيد و زندانها و تك سلولها و سياه چالهاى بغداد- در غل و زنجير – به سر مي برد .امام موسى بن جعفر (علیه السلام) با […]

رنج‌ها و غم‌های امام موسی بن جعفر بعد از فاجعه کربلا، دردناکتروشدیدتر از سایر ائمه علیهم السلام بود. هارون الرشید همواره در کمین ایشان بود، امّا نمی‌توانست به آن حضرت آسیبی برساند. شاید او از ترس اینکه مبادا سپاهیانش در صف یاران آن حضرت درآیند، از فرستادن آنان برای دستگیری وشهید کردن امام خودداری می‌ورزید، […]

 روز 25 رجب سالروز شهادت مردي است که به قدرت مسلط زمانه اش “نه” گفت و تا به آنجا رفت که رژيم طاغوتي هارون براي ادامه حيات ننگين خويش همه عوامل و نيروهايش را به ستيزه با آن انسان آزاده زمان بسيج کرد.چرا که همين يک کلمه ي “نه” براي دستگاه فاسد هارون بسيار گران […]