صفحه بایگانی دسته

امام هادی (ع)

امام هادی (ع)

پزشک نصرانی

يكي از دوستان و اصحاب حضرت ابوالحسن ، امام هادي صلوات اللّه عليه - به نام زيد بن علي - حكايت كند: روزي از روزها سخت…

اعدام انقلابی

عصر امامت امام هادي (ع) بود، شخصي به نام فارس بن حاتم بن ماهويه قزويني با دروغ بافي و فتنه انگيزي و بدعتگذاري ،…