سعایت اهل سالوسنفوذ اجتماعی امام در مدینه از دید کارگزاران حکومت عباسی پنهان نبود و همین امر سبب شد که آنان از ناحیه حضرت احساس خطر کنند و وجود ایشان را در مدینه به زیان رژیم عباسی بدانند. بریحه عباسی که ناظر بر امام جمعه و جماعت در شهرهای مکّه و مدینه بود، طی نامه‌ای […]

طلوع در صریاائمه هدی در ضمن پیشوایی جبهه حق و دفاع از حریم دیانت و بیان احکام و معارف الهی، به فعالیت‌های کشاورزی و آبادنی زمین توجه داشتند. از این رو، امام کاظم(ع) مزارعی احداث نمود که یکی از آنها «صریا» نام دارد. تلاش‌های امام و نظارت بر آبیاری و کشت و زرع این مکان […]

طلوع در صرياائمه هدي در ضمن پيشوايي جبهه حق و دفاع از حريم ديانت و بيان احکام و معارف الهي، به فعاليت‌هاي کشاورزي و آبادني زمين توجه داشتند. از اين رو، امام کاظم(ع) مزارعي احداث نمود که يکي از آنها “صريا” نام دارد. تلاش‌هاي امام و نظارت بر آبياري و کشت و زرع اين مکان […]

سعايت اهل سالوسنفوذ اجتماعي امام در مدينه از ديد کارگزاران حکومت عباسي پنهان نبود و همين امر سبب شد که آنان از ناحيه حضرت احساس خطر کنند و وجود ايشان را در مدينه به زيان رژيم عباسي بدانند. بريحه عباسي که ناظر بر امام جمعه و جماعت در شهرهاي مکّه و مدينه بود، طي نامه‌اي […]