دوستى با اهل‏بیت(علیهم السلام) دوستى با اهل‏بیت(علیهم السلام)براى نیل به مقام دوستى با اهل‏بیت، دو راه وجود دارد که هر دو ملازم یکدیگر است؛ ۱٫ نظرى. ۲٫ عملى‏۱- راه نظرى؛ «محبّت» فرزندى است که در دامان «معرفت»، پرورش مى‏یابد و آن گاه که معرفت حاصل شود، کشش به سوى محبوب و شکل‏گرفتن طبق روش او […]

اهل بیت پیامبر (ص) در قرآن و سنت مقدمه یکی از مسائلی که موجب خدشه دار شدن تشیع و در نتیجه، رد زعامت و امامت اهل بیت علیهم السلام می شود، منتسب کردن شیعه به شخصی با نام عبدالله بن سباء است. برخی از عامه منشأ پیدایش تشیع را این فرد می دانند! ایشان می […]

 فرآیندی شگفت؟! چیز بسیار عجیب و غریبی که در عالم حدیث اهل سنت به روشنی به چشم می‌خورد و در کاهش روایت فضائل اهل‌بیت(علیهم السلام) در صحاح و به ویژه بخاری و مسلم، مؤثر است؛ دور باطلی است که اهل حدیث خود را به آن مبتلا کرده‌اند. توضیح مطلب اینکه، ما اگر بخواهیم روایتی را […]

 توثیق و تعدیل راویان ناصبی و خارجی: از دیگر عواملی که موجب کاهش روایات فضائل اهل‌بیت(علیهم السلام) در کتاب‌ها حدیثی اهل سنت و به ویژه صحاح است، توثیق و تعدیل راویانی است که دشمنی آنان با حضرت علی و اهل‌بیت(علیهم السلام) روشن است. اینان در اسناد احادیث جای می‌گرفتند و روشن است که دشمن اهل‌بیت(علیهم […]

  دوستی و نقل روایات اهل‌بیت(علیهم السلام) و تهمت رفض و تشیع: تهمت رفض از دیگر عواملی بود که موجب نقل اندک روایات فضائل اهل‌بیت(علیهم السلام) در صحاح و دیگر کتابهای حدیثی و محدثان شد؛ به این معنا که اگر محدثی نسبت به اهل‌بیت(علیهم السلام)، از خود دوستی نشان می‌داد یا اینکه روایات فضائل ایشان […]

 علل و انگیزه‌های نقل اندک روایات فضائل اهل‌بیت(علیهم السلام) در صحاح را می‌توان به دو بخش کلی و جزئی یا فرعی، تقسیم کرد. علت و انگیزه‌ی کلی،که همان سیاست قدرت حاکم است ؛ و البته باید منع تدوین حدیث را نیز داخل آن دانست؛ چرا که یکی از مظاهر سیاست قدرت حاکم، همین منع از […]

 سیاست قدرت حاکم را می‌توان علت و انگیزه‌ی کلی کمی روایات فضائل اهل‌بیت(علیهم السلام) دانست. با توجه به شواهد تاریخی ، جای هیچ‌گونه سخنی نمی‌ماند که فشارهای سیاسی معاویه و حزب اموی ـ مروانی، که با بنی‌هاشم و اهل‌بیت(علیهم السلام) دشمنی داشتند، باعث شد تا بسیاری از فضائل اهل‌بیت(علیهم السلام) نقل نشود یا به دست […]

(این که در کتابهای صحیح اهل سنت تعداد کمی روایت در مورد فضائل اهل بیت وجود دارد یک بحث است و اینکه از همین تعداد کم بسیاری از آنها تکراری هستند یک بحث دیگر و لذا می توان گفت با حذف روایات تکراری ؛ روایات فضائل اهل بیت از چیزی که در ابتدا دیده می […]

در این مقاله ـ به یاری پروردگار ـ به آمار روایات فضائل اهل بیت(علیهم السلام) در سنن نسائی و ذکر متن آنها می‌پردازیم. پیش از ورود، باید گفت که ذکر این روایات در کتاب‌های ششگانه صحاح از نظر مکانی به دو گونه است؛ گاهی این روایات در جای ویژه‌ی روایات فضائل آمده و گاه در […]

در این مقاله ـ به یاری پروردگار ـ به آمار روایات فضائل اهل بیت(علیهم السلام) در جامع ترمذی و ذکر متن آنها می‌پردازیم. پیش از ورود، باید گفت که ذکر این روایات در کتاب‌های ششگانه صحاح از نظر مکانی به دو گونه است؛ گاهی این روایات در جای ویژه‌ی روایات فضائل آمده و گاه در […]