پژوهشی در مورد فدک در پاسخ به یک دانشور سنّی (۱)بسم الله الرحمن الرحیمالحمد لله ربّ العالمین و الصلاه و السلام علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین المعصومین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین من الأوّلین و الآخرین پیش گفتارچندی پیش، از طریق اینترنت نامه ای از یک دانشور اهل سنت را دریافت کردم که […]

پژوهشی در مورد فدک در پاسخ به یک دانشور سنّی (۲) اقرار به منحصر بودن این سخن از ابوبکردر این بخش نظر نویسنده ی نامه را به این نکته معطوف می داریم که حدیث « لا نورث» تنها از سوی ابوبکر نقل شده است و نه هیچ صحابی دیگر:فقط ابوبکر گفته است که پیامبر اکرم […]

پژوهشی در مورد فدک در پاسخ به یک دانشور سنّی (۳) روی برگرداندن زهرا سلام اللّه علیها از ابوبکرتا این جا در بخش های گذشته نگارنده ی نامه را با دو موضوع مهم یعنی جزئیات مربوط به ماجرای فدک و احادیث ساختگی و تحلیل آن ها آشنا کردیم، و در ارائه ی این مطالب بى […]

پژوهشی در مورد فدک در پاسخ به یک دانشور سنّی (۴)مطالبی در مورد فدک بررسی و حق مطلب آشکار شد امّا از اشکالات و پرسش های نگارنده ی نامه سه مورد بی پاسخ باقی مانده است که در این بخش به آن ها می پردازیم. شیعه از زمین به زنان ارث نمی دهدنگارنده در فراز […]