اختلاف فکری عمیق و گسترده موجود در عصر عباسی،و به ویژه دوران مصادف با حیات علمی – سیاسی حضرت عبدالعظیم حسنی، اخلاق و رفتار اجتماعی پیروان گرایش‌های مختلف مذهبی را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. درگیریهای فکری گسترده، باعث جبهه‌بندیها و فرقه‌گرایی‌های بسیاری گشته، و اخلاق و رفتارهای مبتنی بر اصول کرامت و […]

اختلاف فکری عمیق و گسترده موجود در عصر عباسی،و به ویژه دوران مصادف با حیات علمی – سیاسی حضرت عبدالعظیم حسنی، اخلاق و رفتار اجتماعی پیروان گرایش‌های مختلف مذهبی را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. درگیریهای فکری گسترده، باعث جبهه‌بندیها و فرقه‌گرایی‌های بسیاری گشته، و اخلاق و رفتارهای مبتنی بر اصول کرامت و […]

دورى از اختلاف‏هاى جناحىحضرت رضا(علیه السلام) خطاب به عبدالعظيم حسنی می فرمایند:سلام مرا به دوستانم برسان و به آنان بگو: أن لا يجعَلوا للشيطان على أنفسهم سبيلاً، و مُرهُمْ بالصدق في الحديث و أداء الأمانة، و مُرْهُم بالسكوتِ و تركِ الجدال فيما لا يعنيهم، و إقبالِ بعضهم على بعض و المزاورة، فإنّ في ذلك قربة […]

دورى از اختلاف‏هاى جناحىحضرت رضا(علیه السلام) خطاب به عبدالعظيم حسنی می فرمایند:سلام مرا به دوستانم برسان و به آنان بگو: أن لا يجعَلوا للشيطان على أنفسهم سبيلاً، و مُرهُمْ بالصدق في الحديث و أداء الأمانة، و مُرْهُم بالسكوتِ و تركِ الجدال فيما لا يعنيهم، و إقبالِ بعضهم على بعض و المزاورة، فإنّ في ذلك قربة […]

اسوه تقوا – قسمت اول
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

بررسى روايات اخلاقى – اجتماعى حضرت عبدالعظيم حسنى(علیه السلام)از اساسى‏ترين توصيه‏هاى قرآن كريم، سفارش به تقوا و تهذيب بوده، و آيات فراوانى در اين باره نازل شده است؛ گاه يك آيه، دو بار بر تقوا تأكيد دارد.(1)مكتب انسان‏ساز انبيا(ع) اين امتياز را دارد كه به كلى‏گويى نمى‏پردازد، بلكه اسوه‏هاى عينى و نمونه‏هاى خودساخته‏اى را ارائه […]

اسوه تقوا – قسمت اول
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

بررسى روايات اخلاقى – اجتماعى حضرت عبدالعظيم حسنى(علیه السلام)از اساسى‏ترين توصيه‏هاى قرآن كريم، سفارش به تقوا و تهذيب بوده، و آيات فراوانى در اين باره نازل شده است؛ گاه يك آيه، دو بار بر تقوا تأكيد دارد.(1)مكتب انسان‏ساز انبيا(ع) اين امتياز را دارد كه به كلى‏گويى نمى‏پردازد، بلكه اسوه‏هاى عينى و نمونه‏هاى خودساخته‏اى را ارائه […]

چهارم. تاريخ و زيارات و ادعيه ائمهحضرت عبدالعظيم حسنی با سند از امام صادق(ع) نقل مى‏كند كه روزى ام سلمه، همسر پيامبر، از خواب برخاست، در حالى كه مى‏گريست. از وى سبب گريه را پرسيدند، گفت: حسين(ع) ديشب كشته شد. من پيامبر را پس از وفاتش در خواب نديدم، مگر ديشب. او محزون و ناراحت […]

چهارم. تاريخ و زيارات و ادعيه ائمهحضرت عبدالعظيم حسنی با سند از امام صادق(ع) نقل مى‏كند كه روزى ام سلمه، همسر پيامبر، از خواب برخاست، در حالى كه مى‏گريست. از وى سبب گريه را پرسيدند، گفت: حسين(ع) ديشب كشته شد. من پيامبر را پس از وفاتش در خواب نديدم، مگر ديشب. او محزون و ناراحت […]

حضرت عبدالعظيم بن عبداللّه بن على بن حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابى‏طالب(ع) -كه به عبدالعظيم حسنى شهرت يافته از جمله عالمان و راويان بزرگ حديث شمرده مى شود كه جايگاه والايى را در بين محدثان عصر خويش و عصر متأخر احراز كرده است؛ اساتيد برجسته، و همچنين شاگردان بزرگ وى بهترين […]

حضرت عبدالعظيم بن عبداللّه بن على بن حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابى‏طالب(ع) -كه به عبدالعظيم حسنى شهرت يافته از جمله عالمان و راويان بزرگ حديث شمرده مى شود كه جايگاه والايى را در بين محدثان عصر خويش و عصر متأخر احراز كرده است؛ اساتيد برجسته، و همچنين شاگردان بزرگ وى بهترين […]