سکان دار تشیع
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مقدمهزيارت امامان و امامزادگان، اعلام وابستگی فکری و عاطفی به ايشان است. زيارت پاکان، در زندگی و پس از مرگ، فرياد محبت و ولايت است و آثار تربيتی، اجتماعی و معنوی فراوانی را برای زائران به ارمغان می آورد. «آمرزش گناهان، ايمنی در روز قيامت، امنيت در برابر آتش جهنم، شفاعت» اينها وعده های الهی […]

سکان دار تشیع
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مقدمهزيارت امامان و امامزادگان، اعلام وابستگی فکری و عاطفی به ايشان است. زيارت پاکان، در زندگی و پس از مرگ، فرياد محبت و ولايت است و آثار تربيتی، اجتماعی و معنوی فراوانی را برای زائران به ارمغان می آورد. «آمرزش گناهان، ايمنی در روز قيامت، امنيت در برابر آتش جهنم، شفاعت» اينها وعده های الهی […]

مقدمهشناسایی و جذب افراد مستعد و آماده و تربیت آنان بر اساس تربیت‌های اسلامی و مجهّز ساختن آنان به انواع علوم مورد نیاز جامعه، از رسالت‌های مهم ائمه اطهار: بود و محدودیت‌های اعمال شده از سوی حکومت‌های مستبد و ظالم وقت، هر چند انجام ین رسالت را در حدّ مطلوب با مشکلاتی مواجه می‌ساخت و […]

مقدمهشناسایی و جذب افراد مستعد و آماده و تربیت آنان بر اساس تربیت‌های اسلامی و مجهّز ساختن آنان به انواع علوم مورد نیاز جامعه، از رسالت‌های مهم ائمه اطهار: بود و محدودیت‌های اعمال شده از سوی حکومت‌های مستبد و ظالم وقت، هر چند انجام ین رسالت را در حدّ مطلوب با مشکلاتی مواجه می‌ساخت و […]

ملحق شدن کلجاري ها به کفار زرينه کفش چون ديد ظفر با اسلاميان است، عنان مرکب را به جانب قله الجبال که محاذي دربند است، نمود. مردم آن جا را از صغير وکبير و برنا و پير جار کرده، همه را بيرون کرد و اکنون آن قريه به «کلجار» موسوم است و آن سگان نابکار […]

ملحق شدن کلجاري ها به کفار زرينه کفش چون ديد ظفر با اسلاميان است، عنان مرکب را به جانب قله الجبال که محاذي دربند است، نمود. مردم آن جا را از صغير وکبير و برنا و پير جار کرده، همه را بيرون کرد و اکنون آن قريه به «کلجار» موسوم است و آن سگان نابکار […]

بسم الله الرحمن الرحيم والصلوه والسلام علي سيدنا محمد و آله اجمعين و لعنه الله علي اعدائهم و مخالفيهم الي يوم الدينو بعد عبدالرسول مدني کاشاني ابن محمد-رحمهما الله تعالي_ مختصري از حال حضرت سلطانعلي بن محمدالباقر (ع) مي نويسد؛ پوشيده نيست اين بناي ممهد و قصر مشيد و ايوان هلالي و نمايشگاه عالي و […]

بسم الله الرحمن الرحيم والصلوه والسلام علي سيدنا محمد و آله اجمعين و لعنه الله علي اعدائهم و مخالفيهم الي يوم الدينو بعد عبدالرسول مدني کاشاني ابن محمد-رحمهما الله تعالي_ مختصري از حال حضرت سلطانعلي بن محمدالباقر (ع) مي نويسد؛ پوشيده نيست اين بناي ممهد و قصر مشيد و ايوان هلالي و نمايشگاه عالي و […]

پيشگفتار در ابتدا با تحليلي کوچک اهميت منطقه اردهال را به دليل وجود امامزاده در اين منطقه، مورد بررسي قرار مي دهيم.کشورمان ايران به دليل وجود مردم ولائي و دوستداران اهلبيت از زمان صدر اسلام جايگاه امامزادگان زيادي بوده است که يا به اين مرز و بوم هجرت کرده و يا از دست حاکمان جور […]

پيشگفتار در ابتدا با تحليلي کوچک اهميت منطقه اردهال را به دليل وجود امامزاده در اين منطقه، مورد بررسي قرار مي دهيم.کشورمان ايران به دليل وجود مردم ولائي و دوستداران اهلبيت از زمان صدر اسلام جايگاه امامزادگان زيادي بوده است که يا به اين مرز و بوم هجرت کرده و يا از دست حاکمان جور […]