پول با برکت
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

علی بن ابیطالب(علیه السلام) ، از طرف پیغمبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) مامور شد به بازار برود و پیراهنی برای پیغمبر بخرد. رفت و پیراهنی به دوازده درهم خرید و آورد. رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) پرسید:این را به چه مبلغ خریدی ؟. به دوازده درهم .این را چندان دوست […]

برقراری سه سنت
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

امام موسی کاظم صلوات اللّه علیه حکایت فرماید:چون ابراهیم فرزند حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله در سنین هیجده ماهگی در گذشت ، سه سُنّت و سیره برای مسلمان ها تحقّق یافت : هنگامی که ابراهیم قبض روح شد؛ خورشید، گرفتگی پیدا کرد و کُسوف شد، مردم گفتند: کسوفِ خورشید به جهت مرگ ابراهیم […]

عدو شود سبب خیر
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

پیامبر (ص) قبل از اینکه به پیامبری برسد، از نظر صداقت و امانت و راستی ، مورد اعتماد همگان بود و همه افراد مکه و اطراف او را دوست می داشتند، ولی وقتی که در سن چهل سالگی به مقام پیامبری رسید و با بت پرستی و خرافات مبارزه کرد و مردم را به آیین […]

عزت کار و ذلت صدقه
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مردی از انصار نیازمند گردید و از بر آوردن نیاز خود درمانده شد. نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رفت و حاجت خود را بیان کرد. حضرت فرمود: آنچه را در منزل داری بیاور و چیزی را در این باره کوچک نشمار. مرد انصاری به منزل رفت و یک قدح و یک قطعه […]

اهمیت رضایت مظلوم
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

امام باقر (علیه السلام) فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه وآله) خالد بن ولید را (که یکی از شجاعان بود) همراه جمعی به سوی طایفه ای از بنی المصطلق بنام طایفه بنی خزیمه که تا آن زمان تسلیم حکومت اسلامی نشده بودند (و از ناحیه آنها احساس خطر می شد) فرستاد، با توجه به اینکه […]

جنایتی تکان دهنده
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

شخصی به حضور پیامبر (صلی الله علیه وآله) آمد و مسلمان شد، پس از مدتی به حضور آن حضرت رسید و عرض کرد: آیا توبه من قبول است ؟. پیامبر (صلی الله علیه وآله) فرمود: خداوند توبه پذیر مهربان است . او گفت : گناه من بسیار بزرگ است ! پیامبر فرمود: وای بر تو، […]

تجاوز از قانون
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

پیامبر (صلی الله علیه وآله) پس از بازگشت از جنگ خبیر که در سال هفتم واقع شد، اسامه بن زید با جمعی از مسلمانان به سوی یهودیانی که در یکی از روستاهای فدک زندگی می کردند، فرستاد تا آنها را به سوی اسلام دعوت کند. یکی از سران یهود بنام مرداس بن نهیک از آمدن […]

ضربه پیامبر(ص)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

ابی بن خلف از سران قلدر شرک و کفر بود، به پیامبر (ص) گفت : من اسبی دارم که او را هر روز علف می خورانم تا چاق و چالاک شود، و سرانجام سوار بر آن شده و ترا می کشم . پیامبر (ص) در پاسخ فرمود: بلکه بخواست خدا، من تو را می کشم […]

حکایاتها و هدایتها
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

عفو و گذشت نبی رحمتبا اینکه قریش با رسول اکرم صلى الله علیه و آله و یارانش ، آن همه دشمنى کردند، آنان را شکنجه دادند؛ چه در آغاز دعوت و چه از هجرت رسول اکرم صلى الله علیه و آله و همچنین على رغم آن همه توطئه ، جنگ و لشکرکشى در برابر پیامبر […]

در سال سوم هجرت ، جنگ احد بین مسلمانان و مشرکان در دامنه کوه احد (نزدیک مدینه) واقع شد، و در قسمت آخر جنگ ، به عللی مسلمانان شکست خوردند، و مشرکان به فرماندهی ابوسفیان ، پیروزمندانه با کمال غرور به مکّه بازگشتند. ابوسفیان مغرور با پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) قرار گذاشت که […]