مسترجون دی فینرات انگلیسیمحمد از بزرگ‌ترین خیرخواهان بشر است و ظهور او، نشانه یکی از عالی‌ترین عقول می‌باشد. اگر آسیا بخواهد به فرزندان خود افتخار کند، سزاوار است که به این رادمرد بزرگ و بی‌مانند، افتخار نماید؛ البته یکی از ظلم‌های بزرگ است، اگر بخواهیم حق این مرد بزرگ را ادا نکنیم؛ زیرا این همان […]

رسول خدا(ص) در مسایل فردی و شخصی و آنچه مربوط به شخص خودش بود، نرم، ملایم و با گذشت بود. گذشتهای بزرگ و تاریخی اش، یکی از علل پیشرفتش بود. اما در مسایل اصولی و عمومی، آنجا که حریم قانون بود، سختی و صلابت نشان می داد و دیگر جای گذشت نمی دانست.پس از فتح […]

بر نتابیدن فروغ عالم تابشش قرن پس از عیسای مسیح ،پیامبری مبعوث شد که پیام آور یکتاپرستی ،اعتقاد به معاد ، نوید عدالت وبهبود روابط انسان ها بر اساس قانون وحی آسمانی بود .این فرستاده ی الهی همان وجود پرفروغی بود که حضرت عیسی به آمدنش بشارت داد .۱٫آن خاتم انبیاء، از رسولان پیشین با […]

دانشمندان به نام این جوامع بر خلاف تلاش‌های مذبوحانه و توهین آمیز نه تنها پیامبر اسلام را از بزرگان طراز اول تمدن دینی می‌دانند، بلکه با صراحت تمام بر جهانی شدن دین اسلام ـ به علت مزایای بی شمار آن ـ اقرار نموده‌اند. و شاید توجه به این واقعیت‌ها توهین کنندگان را به درد آورده […]