ویژگى‏ هاى شخصیت پیامبر(ص) در کلام امیرمؤمنان(ع) [او] دفع کننده لشگرهاى باطل و درهم کوبنده شوکت گمراهان است؛ آن گونه که بار سنگین رسالت را بر دوش کشید و به فرمانت، قیام کرد و به سرعت، در راه خشنودى تو گام برداشت؛ حتى یک قدم به عقب برنگشت و اراده او سست نشد و در […]

پیامبر رحمت در کلام امام صادق (علیه السلام) در طول تاریخ بشریت، کم تر انسانی وجود دارد که مانند پیامبراسلام تمام خصوصیات زندگی اش به طور واضح و روشن بیان و ثبت‌شده‌باشد.خداوند متعال در قرآن کریم کتابی که خود حافظ اوست (۱) و بدون‌هیچ تغییری تا قیامت‌باقی است‌با زیباترین عبارات و کامل‌ترین‌بیانات، آن حضرت را […]