حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) در طول رسالت ۲۳ ساله خویش معجزاتی داشت کدامیک از معجزات ایشان به طور مستقیم در قرآن کریم اشاره شده است؟ !علاوه بر قرآن مجید که اعجاز جاودانه آن آشکار و بدیهی است، پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) معجزات فراوانی دارد; که […]

شهادت سنگریزه ها
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

آورده اند که روزی ابوجهل و ولید و مغیره و شیبه – علیهم اللعنه – به حضرت خواجه صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و گفتند: ای محمد! کیست گواهی دهد که تو رسول خدایی ؟ خواجه صلی الله علیه و آله و سلم گفت : کل شجر و مدر و حجر و […]