عبدالله بن مسعود گوید:پیامبراکرم(ص)یک ماه قبل از رحلت، ما را از وفات خود آگاه‏نمود… عرض کردیم: اى رسول خدا! رحلت‏شما در چه موقع خواهدبود؟ فرمود: فراق نزدیک شده و بازگشت‏به سوى خداوند است.زمانى نیز فرمود: نزدیک است فراخوانده شوم و دعوت حق رااجابت نمایم و من دو چیزگران در میان شما مى‏گذارم و مى‏روم: کتاب […]