آمنه(س) مادر خورشید
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

آمنه دختر وهب بن‌عبدمناف است و مادربزرگوارش «بره» دختر عبدالعزی (۱) به شمار می‌آمد. این دو بزرگوار در نسب‌شریف به کلاب بن‌مره بن‌کعب بن‌لوی می‌رسند و در واقع پدر و مادر آمنه دخترعمو وپسرعمو بوده، از خصلتهای مشابه بهره می‌بردند. خاندان «بنوزهره» همواره در افتخارهای بزرگ قریش و حوادث پر شکوه مکه شریک‌بوده و برگهای […]