توجه به قرآن نشان می دهد خداوند در میان دنیایی از خصوصیات ارزشمند پیامبر(ص)، بر ویژگیهای اخلاقی و رفتاری آن حضرت تأکید فراوانی داشته است. این اقدام پرمعنا، بر چه نکاتی دلالت دارد؟** از آنجا که امکان تحریف و یا تقطیع روایات پیوسته وجود داشته، می توان گفت بهترین راه برای شناخت پیامبر(ص)، قرآن است. […]

راهبردهاى ملى و مذهبىالف) ایجاد وحدت ملى و همبستگى ایمانىورود پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله به مدینه همراه با عقد قراردادهایى بین گروههاى گوناگون بود. این پیمان‏ها را مى‏توان یکى از بارزترین شواهد به کارگیرى رهیافت وحدت اسلامى در جامعه آن زمان شمرد.پیمان‏نامه عمومى مدینه: یکى از مهمترین این پیمانها، اولین قراردادى بود که بین […]