کتابشناسی امام هادی(علیه السلام) – (۱) کتاب‌های فارسی• تحلیلی از دوران دهمین خورشید امامت امام هادی، سید محمد حسینی، علی رفیعی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۰ش، ۶۳۰ص.• صحیفه امام هادی(ع)، جواد قیومی اصفهانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۱ش، ۴۳۱ص.• چهارده نور پاک، عقیقی بخشایشی، ج۱۲، زندگی امام هادی(ع)، قم، انتشارات نویداسلام،۱۳۸۱، ۱۳۹ص.• تحلیلی از زندگانی […]

الف) كتابهاى چاپى عربى1. الامام العاشر الامام على بن محمد الهادىگروه نويسندگان, ترجمه محمد عبدالمنعم خاقانى, چاپ مكرر, قم, مؤسسه در راه حق, 1370, رقعى, 51ص (اين كتاب فارسى بوده و به عربى و اردو ترجمه شده است).2. الامام العاشر من ائمة اهل البيت الامام الهادىمحمد حسن قبيسى عاملى, بيروت, 1403ق1983/م, وزيرى, 126ص (از سرى […]